Trendwatching
& Future Studies

Chcesz być o krok przed innymi?
Weź udział w pierwszych w Polsce tak praktycznych studiach podyplomowych poświęconych analizie i prognozowaniu trendów biznesowych, gospodarczych i społecznych.
Pierwsza edycja studiów wystartowała w październiku 2019. W czerwcu 2020 rozpoczniemy rekrutację na drugą edycję. Nie zwlekaj i dołącz do nas!

 

O STUDIACH

Celem studiów podyplomowych „Trendwatching & Future Studies” na WH AGH w Krakowie jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność prognozowania, analizowania i kreowania mega- i mikro-trendów. Uważamy, że jest to zagadnienie niezwykle ważne na rynku, szczególnie dziś, gdy zmiany – społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze – nabierają coraz większego tempa, a zmienna rzeczywistość domaga się od nas wszystkich coraz szybszych reakcji.

Dlatego postanowiliśmy połączyć w jednym projekcie świat nauki i biznesu i dostarczyć naszym Uczestnikom interdyscyplinarnej wiedzy na temat metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych współczesnych trendów technologicznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie. Gwarantujemy, że zdobyte podczas studiów podyplomowych „Trendwatching & Future Studies” umiejętności i wiedza staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

Studia podyplomowe “Trendwatching & Future Studies” zaprojektowaliśmy dla osób zainteresowanych prognozowaniem przyszłości, wyłapywaniem trendów i wdrażaniem ich w praktyce. W szczególności kierujemy je do:

 • managerów i analityków w firmach i korporacjach odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe oraz planowanie strategiczne,
 • pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług,
 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji chcących wdrożyć nowy produkt lub usługę,
 • socialmediowych influencerów pragnących poszerzyć zestaw narzędzi i kompetencji,
 • naukowców biorących udział w badaniach typu foresight,
 • polityków szczebla centralnego i samorządowego zainteresowanych długofalowym dbaniem o dobro wspólne,
 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych,
 • aktualnych i aspirujących trendsetterów, którzy chcą pozytywnie i aktywnie wpływać na swoje grupy docelowe.

Nasze studia podzieliliśmy na 3 główne i komplementarne moduły: 1) Metodologiczny, 2) Strategiczno-wdrożeniowy oraz 3) Moduł Top Trends, a całość zamknęliśmy w 192 praktycznych godzinach warsztatowo-konwersatoryjnych realizowanych podczas 2 semestrów.

Mamy pewność, że absolwenci „Trendwatching & Future Studies” zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

 • jak badać, analizować i antycypować trendy przy pomocy zróżnicowanych metodologii badawczych;
 • jak przeprowadzać i zarządzać badaniami foresight aplikowanymi do różnych aspektów rzeczywistości;
 • jak efektywnie wdrażać aktualne trendy we własnych instytucjach, firmach i organizacjach;
 • jak rozwijać się w sposób innowacyjny w niepewnym i złożonym otoczeniu dzięki przewagom, jakie zapewniają analiza strategiczna oraz techniki zarządzania zmianą i ryzykiem;
 • jak kreować nowe trendy na podstawie dostarczonej na studiach szerokiej wiedzy na temat aktualnie topowych trendów.
3
KOMPLEMENTARNE MODUŁY TEMATYCZNE
29
ŚWIETNYCH WYKŁADOWCÓW
25
PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW
192
INSPIRUJĄCE GODZINY W KRAKOWIE

PROGRAM

Moduł badawczo-metodologiczny

 1. Warsztat wyobraźni futurystycznej (3h)
 2. Wprowadzenie do analizy trendów (16h)
 3. Badania foresight (8h)
 4. Service Design (8h)
 5. Social listening (8h)
 6. Big Data (7h)
 7. Partycypacyjna ocena technologii (8h)

Moduł strategiczno-wdrożeniowy

 1. Ryzyko w dobie antropocenu (6h)
 2. Ochrona własności intelektualnej w praktyce (8h)
 3. Analiza strategiczna (8h)
 4. Inkubator innowacyjności (8h)
 5. Personal branding  (8h)
 6. Future Content (6h)
 7. Change Management (8h)
 8. Visual Thinking (8h)

Moduł Top Trends

 1. Consumer trends (8h)
 2. Sztuczna inteligencja a społeczeństwo przyszłości (6h)
 3. Kolonizowanie przyszłości w kulturze (8h)
 4. Video marketing (8h)
 5. HRtech, culture & employer branding (8h)
 6. Future Gaming (8h)
 7. Future Mobile (6h)
 8. Virtual Reality (8h)
 9. Smart city (6h)
 10. Megatrendy środowiskowo-gospodarcze (8h)

REKRUTACJA

Wymagania rekrutacyjne

 • Słuchaczami studiów podyplomowych w AGH mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich)
 • Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Terminy

 • Rekrutacja trwa do 30 września 2019 (lub do wyczerpania limitu miejsc).
 • Zachęcamy do śledzenia Facebooka studiów.

Zasady przyjmowania zgłoszeń

 • Zgłoszenia przyjmowane są tylko drogą elektroniczną (wraz z załącznikami) na adres: rtyrala@agh.edu.pl i chromik@agh.edu.pl (z dopiskiem Trendwatching – rekrutacja na I edycję). W ciągu 48h od przesłania wiadomości uczestnicy otrzymają potwierdzenie mailem
 • Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto
 • Maksymalna liczba uczestników: 30 osób

Niezbędne dokumenty

 • podanie_studia_podyplomowe_(pobierz formularz)
 • kwestionariusz studia podyplomowe (pobierz kwestionariusz)
 • odpis dyplomu ukończenia studiów (słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych – co najmniej inżynierskich lub licencjackich) lub kopia potwierdzona notarialnie lub przez uczelnię)
 • dowód uiszczenia opłaty za I semestr lub za całość studiów

Opłaty

 • Koszt całości studiów: 5 200 zł (płatność możliwa w dwóch równych ratach po 2600 zł)
 • Opłatę można wnieść w całości (5 200 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 2 600 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru)
 • Dane do przelewu:

Odbiorca:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Wydział Humanistyczny

Tytuł: TW ed. I 430.6379 (imię i nazwisko słuchacza)
Bank: Pekao S.A. O/Kraków
Nr rachunku: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Uwaga! Bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu, ponieważ na podstawie tytułów wpłaty księgowane są na odpowiednich subkontach.

HARMONOGRAM I MIEJSCE ZJAZDÓW

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia zaczynają się w październiku 2019 r., a skończą we wrześniu 2020 r. i odbywać się będą na Wydziale Humanistycznym AGH, ul. Gramatyka 8a, budynek D13, Kraków.
 • Zajęcia będą realizowane w soboty i niedziele. Soboty – najprawdopodobniej od godz. 9:00 do 15:50 (czasem do 17:30), a niedziele od 9:00 do 15:50.
 • Harmonogram zjazdów I edycji:
  1.) 12-13.10.2019
  2.) 16-17.11.2019
  3.) 14-15.12.2019
  4.) 25-26.01.2020
  5.) 15-16.02.2020
  6.) 7-8.03.2020
  7.) 28-29.03.2020
  8.) 18-19.04.2020
  9.) 16-17.05.2020
  10.) 6-7.06.2020
  11.) 27-28.06.2020

ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów, obecność na zajęciach (70% z dostępnych godzin) oraz wykonywanie zadań prowadzących
 • Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uzyskany dyplom będzie wydany w języku polskim i angielskim

WYKŁADOWCY

Aleksandra Przegalińska-Skierkowska

Aleksandra Przegalińska doktoryzowała się w dziedzinie filozofii sztucznej inteligencji w Zakładzie Filozofii Kultury Instytutu Filozofii UW, obecnie jest adiunktem w Center for Research on Organizations and Workplaces w Akademii Leona Kozminskiego. Aktualnie prowadzi badania w Massachusetts Institute of Technology w Bostonie. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w badaniach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, ze szczególnym uwzględnieniem Second Life. Interesuje się rozwojem nowych technologii, zwłaszcza zaś technologii zielonej i zrównoważonej, humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych.
ALEKSANDRA PRZEGALIŃSKA-SKIERKOWSKA

Jacek Kotarbiński

Ekonomista, uznany autorytet i ekspert w zakresie marketingu strategicznego, rozwoju innowacji i zarządzania sprzedażą. Doktorant Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1990 roku praktycznie wspiera przedsiębiorstwa w zakresie rozwoju ich konkurencyjności. Autor bestsellerowej „Sztuki Rynkologii”. Keynote wielu konferencji branżowych, trener biznesu, doradca i mentor innowacyjnych firm oraz startupów. Felietonista ``Forbes Polska``. Członek Rady Programowej Forum IAB Poland. Członek jury: Superbrands Polska, EFFIE Awards, PRCH Retail Awards, POPAI Poland Awards. Laureat konkursu Blog Roku 2012 Onet.pl, w kategorii „Blogi profesjonalne i firmowe”. Bloger „Harvard Business Review Polska”. Konsultant zarządów wielu przedsiębiorstw. General Manager POPAI Poland The Global Association for Marketing at-Retail, międzynarodowy ekspert shopper marketingu. Jego e-book „Sztuka marketingu” został bestsellerem iTunes w kategorii ``Biznes``. Studiował ekonomię i zarządzanie w Niemczech, Austrii i Polsce. Wykładowca Questus/Chartered Institute of Marketing, Akademii Leona Koźmińskiego, Wyższej Szkoły Bankowej, Uniwersytetu Gdańskiego. Autor publikacji w „Marketingu w Praktyce” i „Marketer Plus”. Pomysłodawca fanpage’a Bareizmy Wiecznie Żywe. Autor ``Subiektywnego bloga o sztuce marketingu`` kotarbinski.com.
JACEK KOTARBIŃSKI

Anna Miotk

Od 2014 jest dyrektorem ds. komunikacji w firmie Polskie Badania Internetu. Równocześnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Instytucie Dziennikarstwa i Edukacji Medialnej UKSW. Jej doświadczenia zawodowe obejmują też kierowanie rozwojem systemu monitoringu mediów oraz konsulting PR. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, wcześniej ukończyła studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Trenerka biznesu, prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i PR. Autorka książek “Badania w public relations”, “Skuteczne social media”, „Nowy PR”, licznych publikacji w mediach branżowych oraz bloga www.annamiotk.pl.
ANNA MIOTK

Jacek Dukaj

Polski pisarz, autor fantastyki (urodzony w 1974r.). Autor powieści, opowiadań, esejów, m.in. “Lodu”, “Innych pieśni”, “Perfekcyjnej niedoskonałości”, “Czarnych oceanów”, “W kraju niewiernych”, “Króla bólu”. Tworzy światy, historie i idee na granicy człowieczeństwa, rozumu i języka. Najczęściej nagradzany polski pisarz fantastyczny, wielokrotnie uhonorowany Nagrodą im. Janusza A. Zajdla i nominowany do Paszportu Polityki i Nagrody Nike, nagrodzony Nagrodą Kościelskich i Europejską Nagodą Literacką. Nazywany następcą Stanisława Lema.
JACEK DUKAJ

Katarzyna Młynarczyk

Konsultantka ds. marketingu internetowego, specjalizuje się w tworzeniu strategii i w obszarze digitalizacji biznesu. Uczestniczy w tworzeniu audytów i badań z których dane mają wpływ na rozwój marek oraz kształt i kierunek ich oferty produktowej. Współzałożycielka polskiego oddziału Service Design Network. Od prawie 10 lat związana z marketingiem internetowym i branżą interaktywną. Od 6 lat w Socjomanii pełni rolę prezesa zarządu. Ostatnie 4 lata zdobywa doświadczenie w obszarze projektowania usług (service design). Inicjatorka i założycielka konceptu gastronomicznego „Handelek. Krakowskie śniadania”, w całości stworzonego w metodyce projektowania usług. Posiada ponad 6000 godzin doświadczenia szkoleniowego i konsultingowego. Współpracowała z markami z różnych branż i sektorów od działów marketingu, HR, sprzedaży do kadry zarządzającej. Bierze udział w projektach service design jako facylitator (doświadczenie z grupami do 120 osób) Posiada dyplom Design Thinkers Academy z zakresu umiejętności projektowania usług (service design). Obecnie studentka MBA na Laurea University of applied science w Helsinkach (kierunek Service Innovation and Design). Certyfikowany trener Digital Marketing Institute (specjalizacja Display, Mobile Marketing, Strategy & Planning).
KATARZYNA MŁYNARCZYK

Grzegorz Bobrek

Szef TVGRY.pl. Od 8 lat redaktor gry-online.pl, największego polskiego serwisu o grach komputerowych. Początkowo odpowiedzialny za dział recenzji i publicystyki, od 2013 roku prowadzi dział wideo, znany przede wszystkim z TVGRYpl, kanału ze ścisłej czołówki rankingów polskiego YouTube z miesięcznym dotarciem do 1,5 miliona widzów. Magister historii na UJ, na co dzień prowadzi programy wideo oraz wystąpienia, zarządza projektami, analizuje dane. No i przede wszystkim świetnie zna się na grach.
GRZEGORZ BOBREK

Klaudia Tolman

Jedyny w Polsce trener myślenia wizualnego. Rozwija umiejętność myślenia wizualnego głównie wśród innych trenerów, studentów, managerów. W planach ma też zajęcia dla dzieci i młodzieży, a biorąc pod uwagę, że WSZYSCY myślą wizualnie, odbiorcami jej szkoleń może być dosłownie każdy.

Poza pracą w roli freelancera (szkolenia otwarte i zamknięte; wykonywanie ilustracji na zamówienie), przez 2 lata współpracowała m.in. z jednym z największych outsourcingowych call center na świecie jako Trener Wewnętrzny i Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju (szkolenia miękkie dla pracowników operacyjnych średniego szczebla oraz wyższej kadry kierowniczej).

Przed pracą w roli trenera zajmowała się m.in. project managementem, event managementem, sprzedażą oraz wieloma innymi.

KLAUDIA TOLMAN

Zyta Machnicka

CEO i główny strateg EB w Lightness oraz autorka bloga CandidateExperience.pl. Krzewi ideę employer brandingu i pomaga Liderom oraz Zespołom w samodzielnym budowaniu autentycznej marki pracodawcy.

Jest pomysłodawczynią i opiekunem merytorycznym Studiów Podyplomowych Employer Branding na AGH w Krakowie oraz organizatorką EBMASTERS – ogólnopolskiej społeczności praktyków i pasjonatów employer brandingu.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat dobrze poznała potrzeby kandydatów i działów HR: rekrutowała dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych, współtworzyła od podstaw agencję rekrutacyjną, projektowała strony internetowe i portale pracy z funkcją ATS oraz kierowała działaniami marketingowymi dla 4 firm HR. Od 2011 r. prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową z zakresu employer brandingu.

Częsta prelegentka konferencji branżowych, jurorka najważniejszych ogólnopolskich konkursów z zakresu EB i HR i autorka artykułów z zakresu candidate experience i employee experience. Z wykształcenia socjolożka i spec od multimediów.

Wierzy, że każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą

ZYTA MACHNICKA

Michał Kluska

Michał specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Aktywnie bierze udział przy projektach obejmujących kompleksowe wdrożenia nowych rozwiązań / usług (w tym rozwiązania chmurowe). W ramach praktyki IP&TMT Michał doradza przedsiębiorcom w zakresie projektowania i wdrożenia kanału sprzedaży online, jak również w ramach sporów obejmujących znaki towarowe czy prawo do domeny.

Doświadczenie Michała obejmuje również uczestniczenie podczas kontroli GIODO/Prezesa UOKIK, jak również reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych, nieuczciwą konkurencją, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Wielokrotnie wspierał Klientów w projektach związanych z monetaryzacją baz danych osobowych i wdrażaniem rozwiązań typu omnichannel dla branży e-commerce.

Michał uczestniczy w pracach legislacyjnych (m.in. Ustawa o prawach konsumenta) oraz konsultacyjnych. Jest również często zapraszany do prowadzenia wystąpień / warsztatów podczas konferencji (m.in. InternetBeta, SECURE) i szkoleń (m.in. „Ochrona danych osobowych w Grupach Kapitałowych”, „Przygotowanie do RODO”).

Kwalifikacje

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Wybrane publikacje

Autor publikacji prasowych i książkowych (m.in. „Vademecum Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, C.H. Beck, 2016, „Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 370 najtrudniejszych pytań”, Presscom, 2014, „Ustawa o prawach konsumenta. Umowy zawierane przez internet”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014).
Organizacje

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

MICHAŁ KLUSKA

Monika Jaskulska

Head of Research w infuture hatalska foresight institiute. Absolwentka pedagogiki i socjologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych – User Experience: Psychologia Projektowania w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. W swojej karierze zrealizowała ponad 95 projektów badawczych. Zajmuje się wszystkim etapami procesu badawczego od konstrukcji narzędzia po prezentację wyników. Specjalistka w badaniach związanych z prognozowaniem trendów w infuture hatalska foresight institiute.
MONIKA JASKULSKA

Radosław Sojak

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMK, specjalizujący się w teorii społecznej, socjologii wiedzy i analizie dyskursu publicznego. Od 1998 roku pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; stypendysta Fulbrighta na University of Virginia, Charlottesville oraz tygodnika POLITYKA w ramach akcji „Zostańcie z nami”; autor i współautor rozpraw Zagubiona rzeczywistość (2004 – z Danielem Wicentym), Paradoks antropologiczny (2005 – seria Monografie FNP), Spełniona obietnica (2014), a także Arystokraci i rzemieślnicy (2015 – z Łukaszem Afeltowiczem).
RADOSŁAW SOJAK

Wojtek Kardyś

Specjalista do spraw komunikacji Internetowej, digital marketingu i personal brandingu.
Z wykształcenia filozof i scenarzysta. Z pasji PR-owiec, mówca konferencyjny, konsultant, szkoleniowiec i felietonista. Wykładowca na kierunku e-commerce w Wyższej Szkole Handlu we Wrocławiu.
Współzałożyciel agencji produkcyjno-konsultingowej Good For You. W reklamie internetowej działa od dziewięciu lat, zaś w marketingu influencerskim i content video specjalizuje się od lat pięciu. Twórca pierwszej w Polsce audycji radiowej w całości poświęconej influencerom - Cotygodniowy Przegląd Internetu. Współprowadzący videopodcast biznesowy - Kardyś&Foszer. Zdobywca wielu nagród branżowych (min: Złote Spinacze, Złoty Listek CSR, EB STARS, Siła Przyciągania, nominacja do Kampanii Społecznej Roku 2017).
WOJTEK KARDYŚ

Piotr Stankiewicz

Adiunkt w Instytucie Socjologii UMK w Toruniu, od marca 2017 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Autor książki „Gra w atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce” (2017). Zajmuje się problematyką zarządzania innowacjami technologicznymi.
PIOTR STANKIEWICZ

Kacper Nosarzewski

Jest partnerem w 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP. Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie, m.in. polskiego i holenderskiego MON, brazylijskich koncernów górniczych, polskich firm FMCG, agencji rządowych w Tunezji oraz Norwegii. Jest członkiem władz polskiego oddziału The Millennium Project – największego światowego think-tanku foresightowego, jak również gościnnym wykładowcą kursów oficerskich na Akademii Marynarki Wojennej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme.
KACPER NOSARZEWSKI

Magdalena Daniłoś

Magister filozofii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, dyrektor kreatywny w OFFON Agency, ewangelista video marketingu, wieloletnia dziennikarka, reżyser filmów reklamowych, blogerka skupiającego się na tematyce video marketingu. Jest autorką wielu publikacji na temat produkcji filmowej oraz budowania strategii video marketingowych. Prowadzi swój kanał YouTube, na którym przeprowadza wywiady z najbardziej znanymi osobowościami polskiej branży marketingowej. Autorka pierwszej w Polsce książki dotyczącej video marketingu. Na co dzień pasjonatka serwisu YouTube i dobrego kina.
MAGDALENA DANIŁOŚ

Jacek Gądecki

Pracownik Wydziału Humanistycznego AGH, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Socjolog i antropolog społeczno-kultury, zajmuje się socjologią i antropologią miasta i architektury, oraz życia codziennego. Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na życiu telepracowników i ich rodzin oraz konstruowaniu innowacyjnych środowisk pracy. Realizuje badania z zakresu antropologii projektowania, socjologii i antropologii miasta.
JACEK GĄDECKI

Artur Cybulski

Programista i projektant interaktywnych środowisk wirtualnych, informatyk na WH AGH. Posiada doświadczenie wdrożeniowe w projektach rzeczywistości rozszerzonej (AR) i rzeczywistości wirtualnej (VR). Pasjonat i popularyzator edukacyjnych zastosowań nowych technologii. Współtwórca i opiekun techniczny Pracowni VR działającej przy WH AGH.
ARTUR CYBULSKI

Agata Stasik

Ekspertka w dziedzinie społecznego zarządzania ryzykiem i w studiach nad nauką i technologią, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w obszarze technologii energetycznych. Publikowała między innymi w Journal of Risk Research i Energy Research&Social
Science. Laureatka konkursu Monografie FNP. Współtwórczyni programu doktoranckiego Mangement in New Technologies oraz licencjackiego Management and AI in Digital Society na Akademii Leona Koźmińskiego.
AGATA STASIK

Wojciech Przybylski

Socjolog, posiada 12 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym, od 2016 prezes zarządu KPT. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych, w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.
WOJCIECH PRZYBYLSKI

Radosław Tyrała

Adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia magisterskie – z socjologii i z filozofii (w ramach MISH) – ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę doktorską obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poza socjologią religii i socjologią nie-religii jego zainteresowania naukowe koncentrują się na socjologii wiedzy, socjologii medycyny, socjologii środowiska i socjologii ruchów społecznych. Prowadził badania na temat polskich niewierzących. Autor artykułów naukowych oraz trzech książek autorskich: O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna (Oficyna Naukowa, Warszawa, 2005) oraz Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń (Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2007), Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary (Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2014). Za tę ostatnią otrzymał Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Od 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
RADOSŁAW TYRAŁA

Magdalena Igras-Cybulska

Inżynier biomedyczny, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Humanistycznego AGH. Zajmuje się przetwarzaniem sygnałów, prezentacją i wizualizacją danych, UX, interfejsami multimodalnymi. Prowadzi zarówno badania podstawowe, jak i B+R. Doktorat w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, dotyczący m. in. automatycznego rozpoznawania emocji w mowie. Współzałożycielka i opiekun naukowo-merytoryczny Pracowni VR przy WH AGH.
MAGDALENA IGRAS-CYBULSKA

Krzysztof Rykaczewski

Doktor nauk matematycznych, pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz główny data scientist w firmie Samsung R&D Institute, który pracował przy wielu projektach badawczo-rozwojowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół eksploracji danych, narzędzi sztucznej inteligencji, analizy nieliniowej oraz modelowania. Pracował przy powstaniu kilku innowacyjnych produktów, między innymi: biomonitoringu wód powierzchniowych, systemie rekomendującym insulinę dla diabetyków typu I oraz w projekcie ICRA, w którym zajmował się przygotowaniem algorytmów do analizy i eksploracji danych w celu rozpoznania czynności wykonywanych przez strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. W chwili obecnej zajmuje się zdefiniowaniem źródeł aktywności poznawczej mózgu poprzez uzyskanie wglądu w funkcjonujący mózg bezpośrednio z sygnału EEG i uzyskanie cech aktywności sieci mózgu obserwowalnych nieinwazyjnie.
KRZYSZTOF RYKACZEWSKI

Katarzyna Sowińska

Kieruje projektami z zakresu transformacji organizacji, zarządzania zmianą i optymalizacji funkcji HR. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracach doradczych w obszarze kadrowym. Jest wykładowcą i trenerem w zakresie zarządzania zmianą (m.in. Akademia L. Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Ekonomiczna) oraz autorką licznych publikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto, posiada również bogate doświadczenie w zakresie metodyki nauczania, które zdobyła w trakcie realizacji warsztatów i szkoleń prowadzonych w trakcie świadczonych przez nią usług doradczych.
KATARZYNA SOWIŃSKA

Marcin Popkiewicz

analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu” i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”.
MARCIN POPKIEWICZ

Adrian Gamoń

Adrian Gamoń (www.adriangamon.com) – strateg i konsultant ds. brandingu i social media / mówca i trener / filmowiec

Wierzy w moc słów i znaczenie narracji dlatego pomaga firmom, instytucjom i osobom budować wartościowe relacje i doświadczenia ze swoim otoczeniem biznesowym i społecznym.

Ponad 6 lat temu założył agencję Social Frame, która projektuje strategie komunikacji, tworzy kampanie marketingowe i wysokiej jakości treści. Współpracował z takimi markami jak Skanska Polska, RMF MAXXX, Empik, BOŚ Bank, Bytom, Śnieżka, sieć hoteli ibis, Jerónimo Martins, Region Małopolska i Miasto Kraków. Utworzył również dwa unikatowe w Polsce kierunki studiów podyplomowych na AGH w Krakowie: „Social Media & Content Marketing” i „Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych”. Jako host organizuje spotkania LinkedIn Local Kraków.

ADRIAN GAMOŃ

Aleksandra Trapp

Head of Culture and Trends w infuture.institute.
Jest współautorką kilkunastu raportów m.in. „Future of Food”, „Wędrowcy. Raport o współczesnych nomadach”, „Pracownik przyszłości” czy „Living buildings. Przyszłość biurowców do 2050 roku” oraz książki „Far Future. Historia jutra”.
Wielbicielka trendu lifelong learning. Absolwentka psychologii oraz dziennikarstwa.
Jej zainteresowania skupiają się wokół procesów kierujących ludzkimi zachowaniami i analizy zjawisk społecznych, szczególnie tych kształtujących przyszłą rzeczywistość.
ALEKSANDRA TRAPP

Norbert Kołos

Jest partnerem zarządzającym 4CF. Od ponad dziesięciu lat kieruje pracami zespołu analitycznego w 4CF, współtworząc liczne studia i strategie na potrzeby biznesu (przedsiębiorstwa produkcyjne), samorządów i międzynarodowych instytucji, w tym analizy foresightowe, socjoekonomiczne i Oceny Skutków Regulacji. W minionych latach prowadził projektu doradcze m.in. dla agencji rządowych Jernbaneverket, Innovasjon Norge i Kystverket w Norwegii w dziedzinie planowania strategicznego oraz dla Ministerstwa Rozwoju. Prowadził warsztaty i szkolenia dla decydentów dużych firm, m.in. Kongsberg, Skanska, Jeronimo Martins Polska i in. Zasiada we władzach polskiej ekspozytury The Millennium Project, międzynarodowego think-tanku foresightowego z siedzibą w Waszyngtonie. Zdobył dyplomy magisterskie w zakresie ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował również psychologię.
NORBERT KOŁOS
Tomasz Szlendak

Tomasz Szlendak

Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada przemiany obyczajów, praktyki kulturalne, relacje między pokoleniami i między płciami.
Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Biblioteki Elbląskiej i wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii PAN.
Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz honorowym medalem „Thorunium” nadanym przez Prezydenta Torunia w uznaniu zasług dla miasta.
Pięć lat przepracował w czasopiśmie „Elle”, napisał kilkanaście książek (w tym kryminał).
TOMASZ SZLENDAK

Organizator

Partnerzy

Patroni Medialni

KONTAKT

TRENDWATCHING & FUTURE STUDIES – STUDIA PODYPLOMOWE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Humanistyczny
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych:
dr Radosław Tyrała
e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opiekun merytoryczny:
Zyta Machnicka
tel. 505 813 689
e-mail: zyta@lightness.pl

Administracja studiów:
Katarzyna Chromik-Myśliwiec
e-mail: chromik@agh.edu.pl