Trendwatching
& Future Studies

Chcesz być o krok przed innymi?
Weź udział w pierwszych w Polsce tak praktycznych studiach podyplomowych poświęconych analizie i prognozowaniu trendów biznesowych, gospodarczych i społecznych.

Ruszyła rekrutacja na III edycję (2021/2022) – dowiedz się więcej!

O STUDIACH

Celem studiów podyplomowych „Trendwatching & Future Studies” na WH AGH w Krakowie jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność prognozowania, analizowania i kreowania mega- i mikro-trendów. Uważamy, że jest to zagadnienie niezwykle ważne na rynku, szczególnie dziś, gdy zmiany – społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze – nabierają coraz większego tempa, a zmienna rzeczywistość domaga się od nas wszystkich coraz szybszych reakcji.

Dlatego postanowiliśmy połączyć w jednym projekcie świat nauki i biznesu i dostarczyć naszym Uczestnikom interdyscyplinarnej wiedzy na temat metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych współczesnych trendów technologicznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie. Gwarantujemy, że zdobyte podczas studiów podyplomowych „Trendwatching & Future Studies” umiejętności i wiedza staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

Studia podyplomowe “Trendwatching & Future Studies” zaprojektowaliśmy dla osób zainteresowanych prognozowaniem przyszłości, wyłapywaniem trendów i wdrażaniem ich w praktyce. W szczególności kierujemy je do:

 • pracowników firm i korporacji odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe;
 • pracowników think tanków i organizacji trzeciego sektora odpowiedzialnych za planowanie strategiczne;
 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji wdrażających nowe technologie;
 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych;
 • pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług;
 • polityków szczebla krajowego i samorządowego zainteresowanych rządzeniem w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju;
 • trendsetterów pragnących poszerzyć zakres używanych narzędzi.

Nasze studia podzieliliśmy na 3 główne i komplementarne moduły: 1) Metodologiczny, 2) Strategiczno-wdrożeniowy oraz 3) Moduł Top Trends, a całość zamknęliśmy w 203 praktycznych godzinach warsztatowo-konwersatoryjnych realizowanych podczas 2 semestrów.

Mamy pewność, że absolwenci „Trendwatching & Future Studies” zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

 • jak badać, analizować i antycypować trendy przy pomocy zróżnicowanych metodologii badawczych;
 • jak przeprowadzać i zarządzać badaniami foresight aplikowanymi do różnych aspektów rzeczywistości;
 • jak efektywnie wdrażać aktualne trendy we własnych instytucjach, firmach i organizacjach;
 • jak rozwijać się w sposób innowacyjny w niepewnym i złożonym otoczeniu dzięki przewagom, jakie zapewniają analiza strategiczna oraz techniki zarządzania zmianą i ryzykiem;
 • jak kreować nowe trendy na podstawie dostarczonej na studiach szerokiej wiedzy na temat aktualnie topowych trendów.
3
KOMPLEMENTARNE MODUŁY TEMATYCZNE
28
ŚWIETNYCH WYKŁADOWCÓW
26
PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW
203
INSPIRUJĄCE GODZINY W KRAKOWIE

PROGRAM STUDIÓW

Moduł badawczo-metodologiczny

 1. Wprowadzenie do analizy trendów (Justyna Król)
 2. Anatomia trendwatchingu (Monika Borycka)
 3. Badania foresight (Kacper Nosarzewski i Norbert Kołos)
 4. Warsztaty przyszłościowe i scenariuszowe (Łukasz Afeltowicz)
 5. Foresight miejski (Justyna Król)
 6. Service Design (Katarzyna Młynarczyk)
 7. Social Listening (Anna Miotk)
 8. Partycypacyjna ocena technologii (Agata Stasik)

Moduł strategiczno-wdrożeniowy

 1. Społeczna percepcja ryzyka w dobie przemian (Radosław Tyrała)
 2. Analiza strategiczna (Piotr Stankiewicz i Radosław Sojak)
 3. Inkubator innowacyjności (Wojciech Przybylski)
 4. Personal Branding  (Adrian Gamoń)
 5. Trendy w content merketingu (Wojciech Kardyś)
 6. Change Management (Katarzyna Sowińska)
 7. Myślenie wizualne i trendy w komunikacji wizualnej (Piotr Zarębski)

Moduł Top Trends

 1. Człowiek przyszłości: między transhumanizmem a technointymnością (Ada Florentyna Pawlak)
 2. Sektor kosmiczny w codziennym życiu (Łukasz Wilczyński)
 3. Kolonizowane przyszłości w kulturze (Tomasz Szlendak)
 4. Trendy w nowych mediach (Paweł Badura)
 5. HRtech, Culture & Employer Branding (Zyta Machnicka)
 6. Future Gaming (Grzegorz Bobrek)
 7. Virtual Reality (Magdalena Igras-Cybulska i Artur Cybulski)
 8. Cyberbezpieczeństwo (Piotr Konieczny)
 9. Fashion Forecasting (Jowita Guja)
 10. Smart City (Jacek Gądecki)
 11. Megatrendy środowiskowe i i zrównoważony rozwój (Marcin Popkiewicz)

Projekt końcowy

Warunkiem ukończenia studiów jest wykonanie w grupach projektu końcowego, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania foresight w oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów.

REKRUTACJA

Wymagania rekrutacyjne

 • Słuchaczami studiów podyplomowych w AGH mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich).
 • Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Terminy

 • UWAGA! Rekrutacja na III edycję trwa do 05 lipca 2021 do 30 września 2021 r. (lub do wyczerpania limitu miejsc).
 • Zachęcamy do śledzenia Facebooka studiów.

Zasady przyjmowania zgłoszeń

 • Dokumenty wymagane do rekrutacji należy przesłać w wersji elektronicznej na adres: chromik@agh.edu.pl (z kopią do: rtyrala@agh.edu.pl).
 • Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto.
 • Maksymalna liczba uczestników: 26 osób.

Niezbędne dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy – pobierz;
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów (lub za całość), nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGH (tutaj pobierz oświadczenie);

.

Opłaty

 • Koszt całości studiów: 5 500 zł
 • Opłatę można wnieść w całości (5 500 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 2 750 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru).
 • Istnieje możliwość otrzymania FV za czesne.

HARMONOGRAM I MIEJSCE ZJAZDÓW

 • Studia trwają 2 semestry.
 • Zajęcia rozpoczną się w październiku 2021 r., a skończą we wrześniu 2022 r.
 • Planowo zajęcia na studiach prowadzone będą w trybie hybrydowym. Część zjazdów odbędzie się stacjonarnie, część zaś zdalnie. Na temat moment planowane są 3-4 zjazdy stacjonarne, pozostałe odbędą się online. W przypadku nawrotu pandemii zajęcia przejdą w całości w tryb zdalny.
 • Zajęcia będą realizowane w soboty i niedziele w godzinach 09:00 – 17:30.
 • Harmonogram obejmuje 13 zjazdów:

  1) 9-10.10.2021
  2) 23-24.10.2021
  3) 20-21.11.2021
  4) 11-12.12.2021
  5) 15-16.01.2022
  6) 5-6.02.2022
  7) 26-27.02.2022
  8) 19-20.03.2022
  9) 9-10.04.2022
  10) 23-24.04.2022
  11) 14-15.05.2022
  12) 11-12.06.2022
  13) 25-26.06.2022

ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów, obecność na zajęciach (70% z dostępnych godzin) oraz wykonywanie projektu końcowego.
 • Projekt końcowy (wymagany do ukończenia studiów i uzyskania dyplomu)  wykonywany w grupach, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania foresight w oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów.
 • Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
 • Uzyskany dyplom będzie wydany w języku polskim i angielskim.

WYKŁADOWCY

Ada Florentyna Pawlak

Antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka (IEiAK UŁ, Artes Liberales UW, Wydział Zarządzania UŁ, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie) i speakerka w Digital University w obszarze społecznych kontekstów nowych technologii. Trzykrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezeska TEFT (Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki), jedna z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego.

Specjalizuje się w obszarze społecznych implikacji sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną.

ADA FLORENTYNA PAWLAK

Justyna Król

Specjalistka w obszarze rozwoju miast, analizy trendów oraz innowacji społecznych.

Założycielka Pracowni Miejskiej, wyróżnionej w 2018 roku nagrodą Future Generation Foresight Practitioners Community Award przyznawaną przez School of International Futures. Wraz ze swoim zespołem zrealizowała pierwsze w Polsce i Gruzji uspołecznione foresighty miejskie.

Współpracuje z agendami rządowymi, pozarządowymi, korporacjami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie strategicznej analizy trendów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Koordynatorka City Experiment Fund dla UNDP Istanbul Regional Hub. Promotorka dziedzictwa Juliusa Fromma. Żywo gestykulująca trenerka społeczna.

JUSTYNA KRÓL

Anna Miotk

Od 2014 jest dyrektorem ds. komunikacji w firmie Polskie Badania Internetu. Równocześnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Instytucie Dziennikarstwa i Edukacji Medialnej UKSW. Jej doświadczenia zawodowe obejmują też kierowanie rozwojem systemu monitoringu mediów oraz konsulting PR. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, wcześniej ukończyła studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Trenerka biznesu, prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i PR. Autorka książek “Badania w public relations”, “Skuteczne social media”, „Nowy PR”, licznych publikacji w mediach branżowych oraz bloga www.annamiotk.pl.
ANNA MIOTK

Łukasz Afeltowicz

Filozoficznie przeszkolony socjolog, absolwent WH UMK. Profesor uczelni w KSOiAS AGH.

Doktorat uzyskał za pracę z pogranicza filozofii nauki i kognitywistyki, habilitację zaś uzyskał z socjologii. Specjalizuje się w science and technology studies, ale w swoich badaniach „zahacza” również o socjologię ekonomiczną i geografię ekonomiczną. Aktualnie stara się łączyć STS z socjologią (pro)środkowiskową, w szczególności w dziedzinie emisji odpadów i zanieczyszczeń.

Z czasów „filozofowania” pozostała mu fascynacja różnymi metodami i technikami badawczymi oraz projektowymi (rynki predykcyjne, partycypacyjne badania w działaniu, eksperymenty metodologiczne). Napisał kilka książek i kilkanaście artykułów.

ŁUKASZ AFELTOWICZ

Katarzyna Młynarczyk

Konsultantka ds. marketingu internetowego, specjalizuje się w tworzeniu strategii i w obszarze digitalizacji biznesu. Uczestniczy w tworzeniu audytów i badań z których dane mają wpływ na rozwój marek oraz kształt i kierunek ich oferty produktowej. Współzałożycielka polskiego oddziału Service Design Network. Od prawie 10 lat związana z marketingiem internetowym i branżą interaktywną. Od 6 lat w Socjomanii pełni rolę prezesa zarządu. Ostatnie 4 lata zdobywa doświadczenie w obszarze projektowania usług (service design). Inicjatorka i założycielka konceptu gastronomicznego „Handelek. Krakowskie śniadania”, w całości stworzonego w metodyce projektowania usług. Posiada ponad 6000 godzin doświadczenia szkoleniowego i konsultingowego. Współpracowała z markami z różnych branż i sektorów od działów marketingu, HR, sprzedaży do kadry zarządzającej. Bierze udział w projektach service design jako facylitator (doświadczenie z grupami do 120 osób) Posiada dyplom Design Thinkers Academy z zakresu umiejętności projektowania usług (service design). Obecnie studentka MBA na Laurea University of applied science w Helsinkach (kierunek Service Innovation and Design). Certyfikowany trener Digital Marketing Institute (specjalizacja Display, Mobile Marketing, Strategy & Planning).
KATARZYNA MŁYNARCZYK

Zyta Machnicka

CEO i główny strateg EB w Lightness oraz autorka bloga CandidateExperience.pl. Krzewi ideę employer brandingu i pomaga Liderom oraz Zespołom w samodzielnym budowaniu autentycznej marki pracodawcy.

Jest pomysłodawczynią i opiekunem merytorycznym Studiów Podyplomowych Employer Branding na AGH w Krakowie oraz organizatorką EBMASTERS – ogólnopolskiej społeczności praktyków i pasjonatów employer brandingu.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat dobrze poznała potrzeby kandydatów i działów HR: rekrutowała dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych, współtworzyła od podstaw agencję rekrutacyjną, projektowała strony internetowe i portale pracy z funkcją ATS oraz kierowała działaniami marketingowymi dla 4 firm HR. Od 2011 r. prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową z zakresu employer brandingu.

Częsta prelegentka konferencji branżowych, jurorka najważniejszych ogólnopolskich konkursów z zakresu EB i HR i autorka artykułów z zakresu candidate experience i employee experience. Z wykształcenia socjolożka i spec od multimediów.

Wierzy, że każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą

ZYTA MACHNICKA

Monika Borycka

Trendresearcherka, pasjonatka future studies i analityczka innowacji technologicznych. Ma na koncie 13-lat doświadczenia w mediach digitalowych największych ogólnopolskich stacji telewizyjnych, gdzie zajmowała się m.in. trendwatchingiem, analizą i wdrażaniem innowacji w zakresie medialnych usług online.

Założycielka TrendRadar, pod szyldem którego przybliża wiedzę o trendwatchingu. Analizuje trendy, tłumaczy innowacje i pomaga zrozumieć przyszłość, pozwalając biznesom oraz organizacjom i być zawsze krok przed innymi.

Wykładała dziennikarstwo internetowe na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz zarządzanie projektami internetowymi na SWPS. Absolwentka dziennikarstwa oraz filmoznawstwo na UJ oraz studiów podyplomowych Trendwatching & Future Studies na AGH.

Wierzy, że nie ma jednej przyszłości, a trendy są jednym z narzędzi pracy z możliwymi przyszłościami.

MONIKA BORYCKA

Łukasz Wilczyński

Prezes Planet Partners i Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Od 20 lat upowszechnia wiedzę o sektorze kosmicznym. Autor książki i artykułów o historii eksploracji kosmosu. Prelegent konferencji m.in. TEDx czy IAC. Ekspert ds. sektora kosmicznego w czołowych mediach. Wykładowca Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Pomysłodawca i organizator największego eventu kosmicznego w Europie, European Rover Challenge. Laureat nagrody Tiuterra Crystal wręczanej osobistościom sektora kosmicznego (obok m.in. Elona Muska i b. szefa NASA Charlesa Boldena).

W Planet Partners doradza w dziedzinie komunikacji wizerunkowej firmom z innowacyjnych sektorów gospodarki, w tym czołowym podmiotom polskiego sektora kosmicznego. Współautor wielu strategii i nagradzanych kampanii komunikacyjnych.

Prowadzi na YouTube kanały Space Talks i Kosmiczne Rozmowy.

ŁUKASZ WILCZYŃSKI

Grzegorz Bobrek

Szef TVGRY.pl. Od 8 lat redaktor gry-online.pl, największego polskiego serwisu o grach komputerowych. Początkowo odpowiedzialny za dział recenzji i publicystyki, od 2013 roku prowadzi dział wideo, znany przede wszystkim z TVGRYpl, kanału ze ścisłej czołówki rankingów polskiego YouTube z miesięcznym dotarciem do 1,5 miliona widzów. Magister historii na UJ, na co dzień prowadzi programy wideo oraz wystąpienia, zarządza projektami, analizuje dane. No i przede wszystkim świetnie zna się na grach.
GRZEGORZ BOBREK
Tomasz Szlendak

Tomasz Szlendak

Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada przemiany obyczajów, praktyki kulturalne, relacje między pokoleniami i między płciami.
Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Biblioteki Elbląskiej i wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii PAN.
Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz honorowym medalem „Thorunium” nadanym przez Prezydenta Torunia w uznaniu zasług dla miasta.
Pięć lat przepracował w czasopiśmie „Elle”, napisał kilkanaście książek (w tym kryminał).
TOMASZ SZLENDAK

Radosław Sojak

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMK, specjalizujący się w teorii społecznej, socjologii wiedzy i analizie dyskursu publicznego. Od 1998 roku pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; stypendysta Fulbrighta na University of Virginia, Charlottesville oraz tygodnika POLITYKA w ramach akcji „Zostańcie z nami”; autor i współautor rozpraw Zagubiona rzeczywistość (2004 – z Danielem Wicentym), Paradoks antropologiczny (2005 – seria Monografie FNP), Spełniona obietnica (2014), a także Arystokraci i rzemieślnicy (2015 – z Łukaszem Afeltowiczem).
RADOSŁAW SOJAK

Wojtek Kardyś

Specjalista do spraw komunikacji Internetowej, digital marketingu i personal brandingu.
Z wykształcenia filozof i scenarzysta. Z pasji PR-owiec, mówca konferencyjny, konsultant, szkoleniowiec i felietonista. Wykładowca na kierunku e-commerce w Wyższej Szkole Handlu we Wrocławiu.
Współzałożyciel agencji produkcyjno-konsultingowej Good For You. W reklamie internetowej działa od dziewięciu lat, zaś w marketingu influencerskim i content video specjalizuje się od lat pięciu. Twórca pierwszej w Polsce audycji radiowej w całości poświęconej influencerom - Cotygodniowy Przegląd Internetu. Współprowadzący videopodcast biznesowy - Kardyś&Foszer. Zdobywca wielu nagród branżowych (min: Złote Spinacze, Złoty Listek CSR, EB STARS, Siła Przyciągania, nominacja do Kampanii Społecznej Roku 2017).
WOJTEK KARDYŚ

Piotr Stankiewicz

Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel Centrum Oceny Technologii przy Łukasiewicz-Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, którego jest dyrektorem. Specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami technologicznymi, wdrażaniem technologii i oceną technologii na styku nauki, sektora publicznego i biznesu. Studiował i prowadził badania na uniwersytetach w Kolonii, Konstancji i Hamburgu. W 2020 r. ukończył program Leadership Academy for Poland prowadzony we współpracy z Harvard University.

Współpracując z takimi instytucjami jak Biuro Analiz Sejmowych, resorty środowiska i gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza przez ostatnie 15 lat badał kontrowersje wokół genetycznie modyfikowanych organizmów, wdrażanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, poszukiwanie gazu łupkowego oraz konflikty społeczne wokół farm wiatrowych i masztów telefonii komórkowej.

Wydał książkę „Gra w Atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”, będącą analizą procesu wdrażania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

PIOTR STANKIEWICZ

Kacper Nosarzewski

Jest partnerem w 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP. Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie, m.in. polskiego i holenderskiego MON, brazylijskich koncernów górniczych, polskich firm FMCG, agencji rządowych w Tunezji oraz Norwegii. Jest członkiem władz polskiego oddziału The Millennium Project – największego światowego think-tanku foresightowego, jak również gościnnym wykładowcą kursów oficerskich na Akademii Marynarki Wojennej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme.
KACPER NOSARZEWSKI

Norbert Kołos

Jest partnerem zarządzającym 4CF.

Od ponad dziesięciu lat kieruje pracami zespołu analitycznego w 4CF, współtworząc liczne studia i strategie na potrzeby biznesu (przedsiębiorstwa produkcyjne), samorządów i międzynarodowych instytucji, w tym analizy foresightowe, socjoekonomiczne i Oceny Skutków Regulacji.

W minionych latach prowadził projektu doradcze m.in. dla agencji rządowych Jernbaneverket, Innovasjon Norge i Kystverket w Norwegii w dziedzinie planowania strategicznego oraz dla Ministerstwa Rozwoju. Prowadził warsztaty i szkolenia dla decydentów dużych firm, m.in. Kongsberg, Skanska, Jeronimo Martins Polska i in.

Zasiada we władzach polskiej ekspozytury The Millennium Project, międzynarodowego think-tanku foresightowego z siedzibą w Waszyngtonie. Zdobył dyplomy magisterskie w zakresie ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował również psychologię.

NORBERT KOŁOS

Jacek Gądecki

Pracownik Wydziału Humanistycznego AGH, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Socjolog i antropolog społeczno-kultury, zajmuje się socjologią i antropologią miasta i architektury, oraz życia codziennego. Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na życiu telepracowników i ich rodzin oraz konstruowaniu innowacyjnych środowisk pracy. Realizuje badania z zakresu antropologii projektowania, socjologii i antropologii miasta.
JACEK GĄDECKI

Artur Cybulski

Programista i projektant interaktywnych środowisk wirtualnych, informatyk na WH AGH. Posiada doświadczenie wdrożeniowe w projektach rzeczywistości rozszerzonej (AR) i rzeczywistości wirtualnej (VR). Pasjonat i popularyzator edukacyjnych zastosowań nowych technologii. Współtwórca i opiekun techniczny Pracowni VR działającej przy WH AGH.
ARTUR CYBULSKI

Agata Stasik

Ekspertka w dziedzinie społecznego zarządzania ryzykiem i w studiach nad nauką i technologią, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w obszarze technologii energetycznych. Publikowała między innymi w Journal of Risk Research i Energy Research&Social
Science. Laureatka konkursu Monografie FNP. Współtwórczyni programu doktoranckiego Mangement in New Technologies oraz licencjackiego Management and AI in Digital Society na Akademii Leona Koźmińskiego.
AGATA STASIK

Wojciech Przybylski

Socjolog, posiada 12 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym, od 2016 prezes zarządu KPT. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych, w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.
WOJCIECH PRZYBYLSKI

Radosław Tyrała

Adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia magisterskie – z socjologii i z filozofii (w ramach MISH) – ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę doktorską obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poza socjologią religii i socjologią nie-religii jego zainteresowania naukowe koncentrują się na socjologii wiedzy, socjologii medycyny, socjologii środowiska i socjologii ruchów społecznych. Prowadził badania na temat polskich niewierzących. Autor artykułów naukowych oraz trzech książek autorskich: O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna (Oficyna Naukowa, Warszawa, 2005) oraz Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń (Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2007), Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary (Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2014). Za tę ostatnią otrzymał Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Od 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
RADOSŁAW TYRAŁA

Magdalena Igras-Cybulska

Inżynier biomedyczny, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Humanistycznego AGH. Zajmuje się przetwarzaniem sygnałów, prezentacją i wizualizacją danych, UX, interfejsami multimodalnymi. Prowadzi zarówno badania podstawowe, jak i B+R. Doktorat w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, dotyczący m. in. automatycznego rozpoznawania emocji w mowie. Współzałożycielka i opiekun naukowo-merytoryczny Pracowni VR przy WH AGH.
MAGDALENA IGRAS-CYBULSKA

Piotr Konieczny

Ekspert ds. bezpieczeństwa, od 15 lat pomaga największym polskim i zagranicznym firmom w zabezpieczaniu ich sieci oraz serwisów internetowych.

Absolwent Glasgow Caledonian University. Wielokrotny zdobywca nagród za najlepsze prelekcje na największych polskich konferencjach poświęconych bezpieczeństwu IT, laureat prestiżowej nagrody Digital Shapers 2018 magazynów Forbes i Business Insider.

Założyciel Niebezpiecznik.pl, firmy doradczej konsultującej projekty informatyczne pod kątem bezpieczeństwa. W ramach Niebezpiecznik.pl Piotr zarządza zespołem wykonującym audyty i testy penetracyjne systemów teleinformatycznych oraz prowadzi szkolenia zarówno dla administratorów i programistów jak i zwykłych pracowników polskich firm, którzy w ramach swoich służbowych obowiązków korzystają z komputerów i internetu.

Uwielbia osoby, które czytają biografie prelegentów do końca 🙂

PIOTR KONIECZNY

Katarzyna Sowińska

Kieruje projektami z zakresu transformacji organizacji, zarządzania zmianą i optymalizacji funkcji HR. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracach doradczych w obszarze kadrowym. Jest wykładowcą i trenerem w zakresie zarządzania zmianą (m.in. Akademia L. Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Ekonomiczna) oraz autorką licznych publikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto, posiada również bogate doświadczenie w zakresie metodyki nauczania, które zdobyła w trakcie realizacji warsztatów i szkoleń prowadzonych w trakcie świadczonych przez nią usług doradczych.
KATARZYNA SOWIŃSKA

Marcin Popkiewicz

analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach
gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor naczelny portali naukaoklimacie.pl i ziemianarozdrozu.pl. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie technologii transformacji energetycznej.
MARCIN POPKIEWICZ

Adrian Gamoń

Adrian Gamoń (www.adriangamon.com) – strateg i konsultant ds. brandingu i social media / mówca i trener / filmowiec

Wierzy w moc słów i znaczenie narracji dlatego pomaga firmom, instytucjom i osobom budować wartościowe relacje i doświadczenia ze swoim otoczeniem biznesowym i społecznym.

Ponad 6 lat temu założył agencję Social Frame, która projektuje strategie komunikacji, tworzy kampanie marketingowe i wysokiej jakości treści. Współpracował z takimi markami jak Skanska Polska, RMF MAXXX, Empik, BOŚ Bank, Bytom, Śnieżka, sieć hoteli ibis, Jerónimo Martins, Region Małopolska i Miasto Kraków. Utworzył również dwa unikatowe w Polsce kierunki studiów podyplomowych na AGH w Krakowie: „Social Media & Content Marketing” i „Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych”. Jako host organizuje spotkania LinkedIn Local Kraków.

ADRIAN GAMOŃ

Paweł Badura

Połączenie informatyka kwantowego i socjologa reklamy. Współtwórca agencji reklamowej Komart, w której odpowiada za rozwiązania internetowe i kreowanie marki. Partner w marce Earborne media, która tworzy narracyjne podcasty dla firm.

Z mniejszą lub większą intensywnością prowadzi szkolenia, kursy i zajęcia akademickie. Śledzi trendy globalnego marketingu tak, aby jego rozwiązania podczas wdrożeń były możliwie najbardziej innowacyjne oraz przede wszystkim spełniały założone cele.

Offline tylko kiedy śpi. Wielbiciel gier wideo.

PAWEŁ BADURA

Jowita Guja

Kulturoznawczyni i filozofka, badaczka kulturowych trendów w technologii, wyobraźni futurystycznej i mody.

Pracuje na Wydziale Humanistycznym AGH, gdzie kieruje Katedrą Technologii Informacyjnych i Mediów oraz Laboratorium Badań Rzeczywistości Wirtualnej EduVRLab.

W wolnych chwilach publikuje relacje z modowych wystaw, reportaże i artykuły popularnonaukowe („Polityka”, „Gazeta Wyborcza”) oraz projektuje aplikacje VR.

JOWITA GUJA

Piotr Zarębski

PIOTR ZARĘBSKI

Organizator

Partnerzy

Patroni Medialni

KONTAKT

TRENDWATCHING & FUTURE STUDIES – STUDIA PODYPLOMOWE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Humanistyczny
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych:
dr Radosław Tyrała
e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opieka merytoryczna:
Monika Borycka
tel. 503 970 032
e-mail: monika.borycka@gmail.com

Opieka administracyjna:
Katarzyna Chromik-Myśliwiec
tel. 885 953 555
e-mail: chromik@agh.edu.pl