Trendwatching
& Future Studies

Chcesz być o krok przed innymi?
Weź udział w pierwszych w Polsce tak praktycznych studiach podyplomowych poświęconych analizie i prognozowaniu trendów biznesowych, gospodarczych i społecznych.

O STUDIACH

Celem studiów podyplomowych „Trendwatching & Future Studies” na WH AGH w Krakowie jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność prognozowania, analizowania i kreowania mega- i mikro-trendów. Uważamy, że jest to zagadnienie niezwykle ważne na rynku, szczególnie dziś, gdy zmiany – społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze – nabierają coraz większego tempa, a zmienna rzeczywistość domaga się od nas wszystkich coraz szybszych reakcji.

Dlatego postanowiliśmy połączyć w jednym projekcie świat nauki i biznesu i dostarczyć naszym Uczestnikom interdyscyplinarnej wiedzy na temat metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych współczesnych trendów technologicznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie. Gwarantujemy, że zdobyte podczas studiów podyplomowych „Trendwatching & Future Studies” umiejętności i wiedza staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

Studia podyplomowe “Trendwatching & Future Studies” zaprojektowaliśmy dla osób zainteresowanych prognozowaniem przyszłości, wyłapywaniem trendów i wdrażaniem ich w praktyce. W szczególności kierujemy je do:

 • managerów i analityków w firmach i korporacjach odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe oraz planowanie strategiczne,
 • pracowników działów marketingu odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług,
 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji chcących wdrożyć nowy produkt lub usługę,
 • socialmediowych influencerów pragnących poszerzyć zestaw narzędzi i kompetencji,
 • naukowców biorących udział w badaniach typu foresight,
 • polityków szczebla centralnego i samorządowego zainteresowanych długofalowym dbaniem o dobro wspólne,
 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych,
 • aktualnych i aspirujących trendsetterów, którzy chcą pozytywnie i aktywnie wpływać na swoje grupy docelowe.

Nasze studia podzieliliśmy na 3 główne i komplementarne moduły: 1) Metodologiczny, 2) Strategiczno-wdrożeniowy oraz 3) Moduł Top Trends, a całość zamknęliśmy w 198 praktycznych godzinach warsztatowo-konwersatoryjnych realizowanych podczas 2 semestrów.

Mamy pewność, że absolwenci „Trendwatching & Future Studies” zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

 • jak badać, analizować i antycypować trendy przy pomocy zróżnicowanych metodologii badawczych;
 • jak przeprowadzać i zarządzać badaniami foresight aplikowanymi do różnych aspektów rzeczywistości;
 • jak efektywnie wdrażać aktualne trendy we własnych instytucjach, firmach i organizacjach;
 • jak rozwijać się w sposób innowacyjny w niepewnym i złożonym otoczeniu dzięki przewagom, jakie zapewniają analiza strategiczna oraz techniki zarządzania zmianą i ryzykiem;
 • jak kreować nowe trendy na podstawie dostarczonej na studiach szerokiej wiedzy na temat aktualnie topowych trendów.
3
KOMPLEMENTARNE MODUŁY TEMATYCZNE
26
ŚWIETNYCH WYKŁADOWCÓW
24
PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW
198
INSPIRUJĄCE GODZINY W KRAKOWIE

PROGRAM

Moduł badawczo-metodologiczny

 1. Wprowadzenie do analizy trendów (Justyna Król)
 2. Badania foresight (Kacper Nosarzewski i Norbert Kołos)
 3. Warsztat scenariuszowy (Łukasz Afeltowicz)
 4. Foresight miejski (Justyna Król)
 5. Service Design (Katarzyna Młynarczyk)
 6. Social Listening (Anna Miotk)
 7. Big Data (Krzysztof Rykaczewski)
 8. Partycypacyjna ocena technologii (Agata Stasik)

Moduł strategiczno-wdrożeniowy

 1. Ryzyko w dobie antropocenu (Radosław Tyrała)
 2. Ochrona własności intelektualnej w praktyce (Michał Kluska)
 3. Analiza strategiczna (Piotr Stankiewicz i Radosław Sojak)
 4. Inkubator innowacyjności (Wojciech Przybylski)
 5. Personal Branding  (Adrian Gamoń)
 6. Future Content (Wojciech Kardyś)
 7. Change Management (Katarzyna Sowińska)
 8. Visual Thinking (Klaudia Tolman)

Moduł Top Trends

 1. Sztuczna inteligencja a społeczeństwo przyszłości (Ada Florentyna Pawlak)
 2. Kolonizowane przyszłości w kulturze (Tomasz Szlendak)
 3. Video Marketing (Paweł Badura)
 4. HRtech, Culture & Employer Branding (Zyta Machnicka)
 5. Future Gaming (Grzegorz Bobrek)
 6. Virtual Reality (Magdalena Igras-Cybulska i Artur Cybulski)
 7. Smart City (Jacek Gądecki)
 8. Megatrendy środowiskowo-gospodarcze (Marcin Popkiewicz)

REKRUTACJA

Wymagania rekrutacyjne

 • Słuchaczami studiów podyplomowych w AGH mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich)
 • Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Terminy

 • UWAGA! Rekrutacja na II edycję trwa do 15 października 2020 (lub do wyczerpania limitu miejsc).
 • Zachęcamy do śledzenia Facebooka studiów.

Zasady przyjmowania zgłoszeń

 • Dokumenty wymagane do rekrutacji należy przesłać w wersji elektronicznej na adresy: pwalotek@agh.edu.pl i anosal@agh.edu.pl, z kopią na adres:
  rtyrala@agh.edu.pl oraz tytułem maila: Trendwatching – rekrutacja na II edycję.
 • Tryb zgłoszeń: kolejność zgłoszeń i wpłat na konto
 • Maksymalna liczba uczestników: 28 osób

Niezbędne dokumenty

 • formularz zgłoszeniowy – pobierz;
 • poświadczona przez Uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • poświadczenie wniesienia opłaty za studia podyplomowe za pierwszy semestr studiów (lub za całość), nie później niż w terminie 14 dni przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych w ramach studiów podyplomowych;
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem studiów podyplomowych w AGHpobierz oświadczenie

Opłaty

 • Koszt całości studiów: 5 400 zł
 • Opłatę można wnieść w całości (5 400 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 2 700 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru)
 • Dane do przelewu:

Odbiorca:
Akademia Górniczo-Hutnicza
Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków
Wydział Humanistyczny

Tytuł: TFS ed. II 430.6391 (imię i nazwisko słuchacza)
Bank: Pekao S.A. O/Kraków
Nr r-ku: 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

Uwaga! Bardzo ważne jest odpowiednie zatytułowanie przelewu, ponieważ na podstawie tytułów wpłaty księgowane są na odpowiednich subkontach.

HARMONOGRAM I MIEJSCE ZJAZDÓW

 • Studia trwają 2 semestry
 • Zajęcia rozpoczną się w październiku 2020 r., a skończą we wrześniu 2021 r.
 • Zgodnie z decyzją kierownika studiów podjętą w porozumieniu z Dziekanem Wydziału oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo studentów, kadry dydaktycznej oraz wszystkich członków wspólnoty AGH informujemy, że zajęcia na kierunku Trendwatching & Future Studies podczas semestru zimowego 2020/2021 odbywać się będą w formie zdalnej (do odwołania).
 • Decyzja dotycząca formy zajęć w drugim semestrze będzie zależna od sytuacji epidemicznej i zostanie podana pod koniec pierwszego semestru.
 • Zajęcia będą realizowane w soboty i niedziele. Soboty – najprawdopodobniej od godz. 9:00 do 15:50 (czasem do 17:30), a niedziele od 9:00 do 15:50.
 • Harmonogram zjazdów II edycji:
  1.) 17-18.10.2020
  2.) 24-25.10.2020
  3.) 14-15.11.2020
  4.) 12-13.12.2020
  5.) 9-10.01.2021
  6.) 30-31.01.2021
  7.) 20-21.02.2021
  8.) 6-7.03.2021
  9.) 27-28.03.2021
  10.) 17-18.04.2021
  11.) 15-16.05.2021
  12.) 5-6.06.2021
  13.) 26-27.06.2021

ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów, obecność na zajęciach (70% z dostępnych godzin) oraz wykonywanie zadań prowadzących
 • Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Uzyskany dyplom będzie wydany w języku polskim i angielskim

WYKŁADOWCY

Ada Florentyna Pawlak

Antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka (IEiAK UŁ, Artes Liberales UW, Wydział Zarządzania UŁ, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie) i speakerka w Digital University w obszarze społecznych kontekstów nowych technologii. Trzykrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezeska TEFT (Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki), jedna z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego.

Specjalizuje się w obszarze społecznych implikacji sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną.

ADA FLORENTYNA PAWLAK

Justyna Król

Specjalistka w obszarze rozwoju miast, analizy trendów oraz innowacji społecznych.

Założycielka Pracowni Miejskiej, wyróżnionej w 2018 roku nagrodą Future Generation Foresight Practitioners Community Award przyznawaną przez School of International Futures. Wraz ze swoim zespołem zrealizowała pierwsze w Polsce i Gruzji uspołecznione foresighty miejskie.

Współpracuje z agendami rządowymi, pozarządowymi, korporacjami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie strategicznej analizy trendów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Koordynatorka City Experiment Fund dla UNDP Istanbul Regional Hub. Promotorka dziedzictwa Juliusa Fromma. Żywo gestykulująca trenerka społeczna.

JUSTYNA KRÓL

Anna Miotk

Od 2014 jest dyrektorem ds. komunikacji w firmie Polskie Badania Internetu. Równocześnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Instytucie Dziennikarstwa i Edukacji Medialnej UKSW. Jej doświadczenia zawodowe obejmują też kierowanie rozwojem systemu monitoringu mediów oraz konsulting PR. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauki o polityce, wcześniej ukończyła studia magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Trenerka biznesu, prowadzi szkolenia z zakresu marketingu i PR. Autorka książek “Badania w public relations”, “Skuteczne social media”, „Nowy PR”, licznych publikacji w mediach branżowych oraz bloga www.annamiotk.pl.
ANNA MIOTK

Łukasz Afeltowicz

Filozoficznie przeszkolony socjolog, absolwent WH UMK. Profesor uczelni w KSOiAS AGH.

Doktorat uzyskał za pracę z pogranicza filozofii nauki i kognitywistyki, habilitację zaś uzyskał z socjologii. Specjalizuje się w science and technology studies, ale w swoich badaniach „zahacza” również o socjologię ekonomiczną i geografię ekonomiczną. Aktualnie stara się łączyć STS z socjologią (pro)środkowiskową, w szczególności w dziedzinie emisji odpadów i zanieczyszczeń.

Z czasów „filozofowania” pozostała mu fascynacja różnymi metodami i technikami badawczymi oraz projektowymi (rynki predykcyjne, partycypacyjne badania w działaniu, eksperymenty metodologiczne). Napisał kilka książek i kilkanaście artykułów.

ŁUKASZ AFELTOWICZ

Katarzyna Młynarczyk

Konsultantka ds. marketingu internetowego, specjalizuje się w tworzeniu strategii i w obszarze digitalizacji biznesu. Uczestniczy w tworzeniu audytów i badań z których dane mają wpływ na rozwój marek oraz kształt i kierunek ich oferty produktowej. Współzałożycielka polskiego oddziału Service Design Network. Od prawie 10 lat związana z marketingiem internetowym i branżą interaktywną. Od 6 lat w Socjomanii pełni rolę prezesa zarządu. Ostatnie 4 lata zdobywa doświadczenie w obszarze projektowania usług (service design). Inicjatorka i założycielka konceptu gastronomicznego „Handelek. Krakowskie śniadania”, w całości stworzonego w metodyce projektowania usług. Posiada ponad 6000 godzin doświadczenia szkoleniowego i konsultingowego. Współpracowała z markami z różnych branż i sektorów od działów marketingu, HR, sprzedaży do kadry zarządzającej. Bierze udział w projektach service design jako facylitator (doświadczenie z grupami do 120 osób) Posiada dyplom Design Thinkers Academy z zakresu umiejętności projektowania usług (service design). Obecnie studentka MBA na Laurea University of applied science w Helsinkach (kierunek Service Innovation and Design). Certyfikowany trener Digital Marketing Institute (specjalizacja Display, Mobile Marketing, Strategy & Planning).
KATARZYNA MŁYNARCZYK

Zyta Machnicka

CEO i główny strateg EB w Lightness oraz autorka bloga CandidateExperience.pl. Krzewi ideę employer brandingu i pomaga Liderom oraz Zespołom w samodzielnym budowaniu autentycznej marki pracodawcy.

Jest pomysłodawczynią i opiekunem merytorycznym Studiów Podyplomowych Employer Branding na AGH w Krakowie oraz organizatorką EBMASTERS – ogólnopolskiej społeczności praktyków i pasjonatów employer brandingu.

W ciągu ostatnich kilkunastu lat dobrze poznała potrzeby kandydatów i działów HR: rekrutowała dla klientów wewnętrznych i zewnętrznych, współtworzyła od podstaw agencję rekrutacyjną, projektowała strony internetowe i portale pracy z funkcją ATS oraz kierowała działaniami marketingowymi dla 4 firm HR. Od 2011 r. prowadzi działalność szkoleniowo-konsultingową z zakresu employer brandingu.

Częsta prelegentka konferencji branżowych, jurorka najważniejszych ogólnopolskich konkursów z zakresu EB i HR i autorka artykułów z zakresu candidate experience i employee experience. Z wykształcenia socjolożka i spec od multimediów.

Wierzy, że każdą firmę stać na bycie lepszym pracodawcą

ZYTA MACHNICKA

Michał Kluska

Michał specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, nowych technologii, Internetu, usług online, reklamy i e-commerce. Aktywnie bierze udział przy projektach obejmujących kompleksowe wdrożenia nowych rozwiązań / usług (w tym rozwiązania chmurowe). W ramach praktyki IP&TMT Michał doradza przedsiębiorcom w zakresie projektowania i wdrożenia kanału sprzedaży online, jak również w ramach sporów obejmujących znaki towarowe czy prawo do domeny.

Doświadczenie Michała obejmuje również uczestniczenie podczas kontroli GIODO/Prezesa UOKIK, jak również reprezentację Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z obszarem ochrony danych osobowych, nieuczciwą konkurencją, prawem autorskim i prawem własności przemysłowej. Wielokrotnie wspierał Klientów w projektach związanych z monetaryzacją baz danych osobowych i wdrażaniem rozwiązań typu omnichannel dla branży e-commerce.

Michał uczestniczy w pracach legislacyjnych (m.in. Ustawa o prawach konsumenta) oraz konsultacyjnych. Jest również często zapraszany do prowadzenia wystąpień / warsztatów podczas konferencji (m.in. InternetBeta, SECURE) i szkoleń (m.in. „Ochrona danych osobowych w Grupach Kapitałowych”, „Przygotowanie do RODO”).

Kwalifikacje

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego
Absolwent podyplomowych studiów z zakresu prawa zamówień publicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
Doktorant w Katedrze Prawa Administracyjnego i Prawa Administracyjnego Gospodarczego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie
Wybrane publikacje

Autor publikacji prasowych i książkowych (m.in. „Vademecum Administratora Bezpieczeństwa Informacji”, C.H. Beck, 2016, „Ochrona danych osobowych w działach kadr. Odpowiedzi na 370 najtrudniejszych pytań”, Presscom, 2014, „Ustawa o prawach konsumenta. Umowy zawierane przez internet”, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014).
Organizacje

Członek Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu

MICHAŁ KLUSKA

Klaudia Tolman

Jedyny w Polsce trener myślenia wizualnego. Rozwija umiejętność myślenia wizualnego głównie wśród innych trenerów, studentów, managerów. W planach ma też zajęcia dla dzieci i młodzieży, a biorąc pod uwagę, że WSZYSCY myślą wizualnie, odbiorcami jej szkoleń może być dosłownie każdy.

Poza pracą w roli freelancera (szkolenia otwarte i zamknięte; wykonywanie ilustracji na zamówienie), przez 2 lata współpracowała m.in. z jednym z największych outsourcingowych call center na świecie jako Trener Wewnętrzny i Specjalista ds. Szkoleń i Rozwoju (szkolenia miękkie dla pracowników operacyjnych średniego szczebla oraz wyższej kadry kierowniczej).

Przed pracą w roli trenera zajmowała się m.in. project managementem, event managementem, sprzedażą oraz wieloma innymi.

KLAUDIA TOLMAN

Grzegorz Bobrek

Szef TVGRY.pl. Od 8 lat redaktor gry-online.pl, największego polskiego serwisu o grach komputerowych. Początkowo odpowiedzialny za dział recenzji i publicystyki, od 2013 roku prowadzi dział wideo, znany przede wszystkim z TVGRYpl, kanału ze ścisłej czołówki rankingów polskiego YouTube z miesięcznym dotarciem do 1,5 miliona widzów. Magister historii na UJ, na co dzień prowadzi programy wideo oraz wystąpienia, zarządza projektami, analizuje dane. No i przede wszystkim świetnie zna się na grach.
GRZEGORZ BOBREK
Tomasz Szlendak

Tomasz Szlendak

Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada przemiany obyczajów, praktyki kulturalne, relacje między pokoleniami i między płciami.
Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Biblioteki Elbląskiej i wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii PAN.
Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz honorowym medalem „Thorunium” nadanym przez Prezydenta Torunia w uznaniu zasług dla miasta.
Pięć lat przepracował w czasopiśmie „Elle”, napisał kilkanaście książek (w tym kryminał).
TOMASZ SZLENDAK

Radosław Sojak

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMK, specjalizujący się w teorii społecznej, socjologii wiedzy i analizie dyskursu publicznego. Od 1998 roku pracownik Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika; stypendysta Fulbrighta na University of Virginia, Charlottesville oraz tygodnika POLITYKA w ramach akcji „Zostańcie z nami”; autor i współautor rozpraw Zagubiona rzeczywistość (2004 – z Danielem Wicentym), Paradoks antropologiczny (2005 – seria Monografie FNP), Spełniona obietnica (2014), a także Arystokraci i rzemieślnicy (2015 – z Łukaszem Afeltowiczem).
RADOSŁAW SOJAK

Wojtek Kardyś

Specjalista do spraw komunikacji Internetowej, digital marketingu i personal brandingu.
Z wykształcenia filozof i scenarzysta. Z pasji PR-owiec, mówca konferencyjny, konsultant, szkoleniowiec i felietonista. Wykładowca na kierunku e-commerce w Wyższej Szkole Handlu we Wrocławiu.
Współzałożyciel agencji produkcyjno-konsultingowej Good For You. W reklamie internetowej działa od dziewięciu lat, zaś w marketingu influencerskim i content video specjalizuje się od lat pięciu. Twórca pierwszej w Polsce audycji radiowej w całości poświęconej influencerom - Cotygodniowy Przegląd Internetu. Współprowadzący videopodcast biznesowy - Kardyś&Foszer. Zdobywca wielu nagród branżowych (min: Złote Spinacze, Złoty Listek CSR, EB STARS, Siła Przyciągania, nominacja do Kampanii Społecznej Roku 2017).
WOJTEK KARDYŚ

Piotr Stankiewicz

Socjolog, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, założyciel Centrum Oceny Technologii przy Łukasiewicz-Instytucie Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ, którego jest dyrektorem. Specjalizuje się w zarządzaniu innowacjami technologicznymi, wdrażaniem technologii i oceną technologii na styku nauki, sektora publicznego i biznesu. Studiował i prowadził badania na uniwersytetach w Kolonii, Konstancji i Hamburgu. W 2020 r. ukończył program Leadership Academy for Poland prowadzony we współpracy z Harvard University.

Współpracując z takimi instytucjami jak Biuro Analiz Sejmowych, resorty środowiska i gospodarki, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna czy Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza przez ostatnie 15 lat badał kontrowersje wokół genetycznie modyfikowanych organizmów, wdrażanie Programu Polskiej Energetyki Jądrowej, poszukiwanie gazu łupkowego oraz konflikty społeczne wokół farm wiatrowych i masztów telefonii komórkowej.

Wydał książkę „Gra w Atom. Społeczne zarządzanie technologią w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce”, będącą analizą procesu wdrażania Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

PIOTR STANKIEWICZ

Kacper Nosarzewski

Jest partnerem w 4CF i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością. Doradza w dziedzinie foresightu strategicznego przedsiębiorstwom oraz instytucjom międzynarodowym, takim jak UNESCO i UNDP. Prowadził projekty dla średnich i dużych firm oraz agencji rządowych na całym świecie, m.in. polskiego i holenderskiego MON, brazylijskich koncernów górniczych, polskich firm FMCG, agencji rządowych w Tunezji oraz Norwegii. Jest członkiem władz polskiego oddziału The Millennium Project – największego światowego think-tanku foresightowego, jak również gościnnym wykładowcą kursów oficerskich na Akademii Marynarki Wojennej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, alumnus Rockefeller Foundation Bellagio Programme.
KACPER NOSARZEWSKI

Norbert Kołos

Jest partnerem zarządzającym 4CF.

Od ponad dziesięciu lat kieruje pracami zespołu analitycznego w 4CF, współtworząc liczne studia i strategie na potrzeby biznesu (przedsiębiorstwa produkcyjne), samorządów i międzynarodowych instytucji, w tym analizy foresightowe, socjoekonomiczne i Oceny Skutków Regulacji.

W minionych latach prowadził projektu doradcze m.in. dla agencji rządowych Jernbaneverket, Innovasjon Norge i Kystverket w Norwegii w dziedzinie planowania strategicznego oraz dla Ministerstwa Rozwoju. Prowadził warsztaty i szkolenia dla decydentów dużych firm, m.in. Kongsberg, Skanska, Jeronimo Martins Polska i in.

Zasiada we władzach polskiej ekspozytury The Millennium Project, międzynarodowego think-tanku foresightowego z siedzibą w Waszyngtonie. Zdobył dyplomy magisterskie w zakresie ekonomii i zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie studiował również psychologię.

NORBERT KOŁOS

Jacek Gądecki

Pracownik Wydziału Humanistycznego AGH, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Socjolog i antropolog społeczno-kultury, zajmuje się socjologią i antropologią miasta i architektury, oraz życia codziennego. Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na życiu telepracowników i ich rodzin oraz konstruowaniu innowacyjnych środowisk pracy. Realizuje badania z zakresu antropologii projektowania, socjologii i antropologii miasta.
JACEK GĄDECKI

Artur Cybulski

Programista i projektant interaktywnych środowisk wirtualnych, informatyk na WH AGH. Posiada doświadczenie wdrożeniowe w projektach rzeczywistości rozszerzonej (AR) i rzeczywistości wirtualnej (VR). Pasjonat i popularyzator edukacyjnych zastosowań nowych technologii. Współtwórca i opiekun techniczny Pracowni VR działającej przy WH AGH.
ARTUR CYBULSKI

Agata Stasik

Ekspertka w dziedzinie społecznego zarządzania ryzykiem i w studiach nad nauką i technologią, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w obszarze technologii energetycznych. Publikowała między innymi w Journal of Risk Research i Energy Research&Social
Science. Laureatka konkursu Monografie FNP. Współtwórczyni programu doktoranckiego Mangement in New Technologies oraz licencjackiego Management and AI in Digital Society na Akademii Leona Koźmińskiego.
AGATA STASIK

Wojciech Przybylski

Socjolog, posiada 12 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym, od 2016 prezes zarządu KPT. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych, w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.
WOJCIECH PRZYBYLSKI

Radosław Tyrała

Adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia magisterskie – z socjologii i z filozofii (w ramach MISH) – ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę doktorską obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poza socjologią religii i socjologią nie-religii jego zainteresowania naukowe koncentrują się na socjologii wiedzy, socjologii medycyny, socjologii środowiska i socjologii ruchów społecznych. Prowadził badania na temat polskich niewierzących. Autor artykułów naukowych oraz trzech książek autorskich: O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna (Oficyna Naukowa, Warszawa, 2005) oraz Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń (Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2007), Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary (Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2014). Za tę ostatnią otrzymał Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Od 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
RADOSŁAW TYRAŁA

Magdalena Igras-Cybulska

Inżynier biomedyczny, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Humanistycznego AGH. Zajmuje się przetwarzaniem sygnałów, prezentacją i wizualizacją danych, UX, interfejsami multimodalnymi. Prowadzi zarówno badania podstawowe, jak i B+R. Doktorat w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, dotyczący m. in. automatycznego rozpoznawania emocji w mowie. Współzałożycielka i opiekun naukowo-merytoryczny Pracowni VR przy WH AGH.
MAGDALENA IGRAS-CYBULSKA

Krzysztof Rykaczewski

Doktor nauk matematycznych, pracownik Wydziału Matematyki i Informatyki UMK oraz główny data scientist w firmie Samsung R&D Institute, który pracował przy wielu projektach badawczo-rozwojowych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się głównie wokół eksploracji danych, narzędzi sztucznej inteligencji, analizy nieliniowej oraz modelowania. Pracował przy powstaniu kilku innowacyjnych produktów, między innymi: biomonitoringu wód powierzchniowych, systemie rekomendującym insulinę dla diabetyków typu I oraz w projekcie ICRA, w którym zajmował się przygotowaniem algorytmów do analizy i eksploracji danych w celu rozpoznania czynności wykonywanych przez strażaków podczas akcji ratowniczo-gaśniczych. W chwili obecnej zajmuje się zdefiniowaniem źródeł aktywności poznawczej mózgu poprzez uzyskanie wglądu w funkcjonujący mózg bezpośrednio z sygnału EEG i uzyskanie cech aktywności sieci mózgu obserwowalnych nieinwazyjnie.
KRZYSZTOF RYKACZEWSKI

Katarzyna Sowińska

Kieruje projektami z zakresu transformacji organizacji, zarządzania zmianą i optymalizacji funkcji HR. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracach doradczych w obszarze kadrowym. Jest wykładowcą i trenerem w zakresie zarządzania zmianą (m.in. Akademia L. Koźmińskiego, Wyższa Szkoła Biznesu, Wyższa Szkoła Ekonomiczna) oraz autorką licznych publikacji w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Ponadto, posiada również bogate doświadczenie w zakresie metodyki nauczania, które zdobyła w trakcie realizacji warsztatów i szkoleń prowadzonych w trakcie świadczonych przez nią usług doradczych.
KATARZYNA SOWIŃSKA

Marcin Popkiewicz

analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu” i „Rewolucja energetyczna. Ale po co?”. Redaktor portali ziemianarozdrozu.pl i naukaoklimacie.pl. Przewodniczący polskiego oddziału ASPO (Association for the Study of Peak Oil) i członek rady programowej INSPRO. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”.
MARCIN POPKIEWICZ

Adrian Gamoń

Adrian Gamoń (www.adriangamon.com) – strateg i konsultant ds. brandingu i social media / mówca i trener / filmowiec

Wierzy w moc słów i znaczenie narracji dlatego pomaga firmom, instytucjom i osobom budować wartościowe relacje i doświadczenia ze swoim otoczeniem biznesowym i społecznym.

Ponad 6 lat temu założył agencję Social Frame, która projektuje strategie komunikacji, tworzy kampanie marketingowe i wysokiej jakości treści. Współpracował z takimi markami jak Skanska Polska, RMF MAXXX, Empik, BOŚ Bank, Bytom, Śnieżka, sieć hoteli ibis, Jerónimo Martins, Region Małopolska i Miasto Kraków. Utworzył również dwa unikatowe w Polsce kierunki studiów podyplomowych na AGH w Krakowie: „Social Media & Content Marketing” i „Marketing miejsc i kreowanie marek lokalnych”. Jako host organizuje spotkania LinkedIn Local Kraków.

ADRIAN GAMOŃ

Paweł Badura

Połączenie informatyka kwantowego i socjologa reklamy.
Współtwórca agencji reklamowej Komart, w której odpowiada za rozwiązania internetowe i kreowanie marki.
Partner w marce Earborne media, która tworzy narracyjne podcasty dla firm.
Z mniejszą lub większą intensywnością prowadzi szkolenia, kursy i zajęcia akademickie. Śledzi trendy globalnego marketingu tak, aby jego rozwiązania podczas wdrożeń były możliwie najbardziej innowacyjne oraz przede wszystkim spełniały założone cele.
Offline tylko kiedy śpi. Wielbiciel gier wideo.
PAWEŁ BADURA

Organizator

Partnerzy

Patroni Medialni

KONTAKT

TRENDWATCHING & FUTURE STUDIES – STUDIA PODYPLOMOWE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Humanistyczny
ul. Gramatyka 8a, 30-071 Kraków

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych:
dr Radosław Tyrała
e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opiekun merytoryczny:
Zyta Machnicka
tel. 505 813 689
e-mail: zyta@lightness.pl

Administracja studiów:
Paulina Walotek
e-mail: pwalotek@agh.edu.pl

Aneta Nosal
e-mail: anosal@agh.edu.pl