Trendwatching
& Futures Studies

Chcesz być o krok przed innymi?

Chcesz nauczyć się pracować z trendami i przyszłością, rozpoznawać zmianę w świecie i wykorzystywać zdobytą wiedzę w budowaniu nowych rozwiązań i innowacji?

Weź udział w pierwszych w Polsce tak praktycznych studiach podyplomowych poświęconych zagadnieniom Futures Studies oraz analizie i prognozowaniu trendów biznesowych, gospodarczych i społecznych.

UWAGA! Informujemy, że 18.07.2024 r. wystartowała rekrutacja na VI edycję studiów na rok 2024/2025. Rekrutacja trwa do 30 września 2024 r. lub do wyczerpania limitów miejsc. Wszystkie niezbędne informacje na temat programu studiów oraz zasad rekrutacji można znaleźć poniżej. W razie pytań zapraszamy do kontaktu z administracją kierunku. 

O STUDIACH

Celem studiów podyplomowych „Trendwatching & Futures Studies” na WH AGH w Krakowie jest wyposażenie przedstawicieli różnych branż i zawodów w umiejętność prognozowania i analizowania trendów oraz wykorzystywania metodyk Futures Studies w praktycznym i biznesowym ujęciu. Uważamy, że jest to zagadnienie niezwykle ważne na rynku, szczególnie dziś, gdy zmiany – społeczne, kulturowe, technologiczne, klimatyczne i gospodarcze – nabierają coraz większego tempa, a zmienna rzeczywistość domaga się od nas wszystkich przemyślanych reakcji.

Dlatego postanowiliśmy połączyć w jednym projekcie świat nauki i biznesu i dostarczyć naszym Uczestnikom interdyscyplinarnej wiedzy na temat nauk o możliwych przyszłościach, metod analizy trendów oraz wiedzy na temat kluczowych współczesnych trendów technologicznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych.

Wiedzy tej dostarczą, w formie praktycznych warsztatów, czołowi – rozpoznawani w kraju i za granicą – specjaliści w danym zakresie. Gwarantujemy, że zdobyte podczas studiów podyplomowych „Trendwatching & Futures Studies” umiejętności staną się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i faktycznej przewagi konkurencyjnej na rynku zawodowym.

Studia podyplomowe “Trendwatching & Future Studies” zaprojektowaliśmy dla osób zainteresowanych prognozowaniem przyszłości, wyłapywaniem trendów i wdrażaniem ich w praktyce. W szczególności kierujemy je do:

 • pracowników firm i korporacji odpowiedzialnych za prace badawczo-rozwojowe, budowanie strategii i innowacji;
 • pracowników think tanków i organizacji trzeciego sektora odpowiedzialnych za planowanie strategiczne;
 • pracowników parków technologicznych i inkubatorów innowacji wdrażających nowe technologie;
 • pracowników administracji publicznej różnych szczebli odpowiadających za tworzenie strategii rozwoju jednostek terytorialnych;
 • pracowników działów marketingu, komunikacji, PR, reklamy odpowiedzialnych za wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług;
 • polityków i działaczy szczebla krajowego i samorządowego zainteresowanych rządzeniem w oparciu o idee zrównoważonego rozwoju;
 • badaczy trendów i innowacji, trendwatcherów, anlityków, brokerów informacji pragnących poszerzyć zakres używanych narzędzi.

Nasze studia podzieliliśmy na 3 główne i komplementarne moduły: 1) Metodologiczny, 2) Strategiczno-wdrożeniowy oraz 3) Moduł Top Trends, a całość zamknęliśmy w 220 praktycznych godzinach warsztatowo-konwersatoryjnych realizowanych podczas 2 semestrów.

Mamy pewność, że absolwenci „Trendwatching & Future Studies” zdobędą kompleksową, praktyczną i interdyscyplinarną wiedzę w następujących zakresach:

 • jak badać, analizować i antycypować trendy przy pomocy zróżnicowanych metodologii badawczych;
 • jak przeprowadzać i zarządzać badaniami foresight aplikowanymi do różnych aspektów rzeczywistości;
 • jak efektywnie wdrażać aktualne trendy we własnych instytucjach, firmach i organizacjach;
 • jak rozwijać się w sposób innowacyjny w niepewnym i złożonym otoczeniu dzięki przewagom, jakie zapewniają analiza strategiczna oraz techniki zarządzania zmianą i ryzykiem;
 • jak kreować nowe trendy na podstawie dostarczonej na studiach szerokiej wiedzy na temat aktualnie topowych trendów.
3
KOMPLEMENTARNE MODUŁY TEMATYCZNE
29
ŚWIETNYCH WYKŁADOWCÓW
28
PRAKTYCZNYCH PRZEDMIOTÓW
214
INSPIRUJĄCE GODZINY ZAJĘĆ

PROGRAM STUDIÓW 2024/2025

Moduł badawczo-metodologiczny

 1. Wprowadzenie do analizy trendów (Justyna Linke)
 2. Anatomia trendwatchingu (Monika Borycka)
 3. Badania foresight (Anna Sacio-Szymańska i Bartosz Frąckowiak)
 4. Warsztaty przyszłościowe i scenariuszowe (Łukasz Afeltowicz i Joanna Suchomska)
 5. Przyszłość jako narzędzie projektowania innowacji (Agata Bisping i Marcin Maciejewski)
 6. Metody i narzędzia badania trendów w praktyce (Aleksandra Chołody-Trapp)
 7. Design spekulatywny (Katarzyna Janota)
 8. Projektowanie procesów foresightowych (Justyna Linke)

Moduł strategiczno-wdrożeniowy

 1. Field research i trendspotting w praktyce (Michał Mazur)
 2. Inkubator innowacyjności (Wojciech Przybylski)
 3. Kompetencje przyszłości (Edyta Sadowska)
 4. System design (Justyna Turek i Henryk Stawicki)
 5. Fashion forecasting (Martyna Burgaud)
 6. Ryzyko systemowe w krajach centrum i na peryferiach (Radosław Tyrała)
 7. Partycypacyjna ocena technologii (Agata Stasik)
 8. Rola polityk publicznych w kreowaniu świata jutra (Marcin Kędzierski)

Moduł Top Trends

 1. AI w biznesie (Artur Modliński)
 2. Człowiek przyszłości: między transhumanizmem a technointymnością (Ada Florentyna Pawlak)
 3. Przyszłość naszej wolności: kapitalizm inwigilacji (Ada Florentyna Pawlak)
 4. Sektor kosmiczny w codziennym życiu (Łukasz Wilczyński)
 5. Kolonizowane przyszłości w kulturze (Tomasz Szlendak)
 6. Trendy w nowych mediach (Paweł Badura)
 7. Future gaming and digital entertainment (Joanna Kurkowska)
 8. Technologie immersyjne w biznesie (Jowita Guja i Jan Waligórski)
 9. Smart City (Jacek Gądecki)
 10. Megatrendy środowiskowe i zrównoważony rozwój (Marcin Popkiewicz)

Projekt końcowy

Warunkiem ukończenia studiów jest wykonanie w grupach projektu końcowego, polegającego na zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania foresight/analizy trendów w oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów.

REKRUTACJA 2023/2024

Wymagania rekrutacyjne

 • Słuchaczami studiów podyplomowych w AGH mogą być osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej inżynierskich lub licencjackich).
 • Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia podyplomowe na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Terminy

 • Okres rekrutacji na VI edycję: 18 lipca – 30 września 2024 (lub do wyczerpania limitów miejsc)
 • VI edycja studiów rozpocznie się w październiku 2024 r.

Zasady przyjmowania zgłoszeń

 • Rekrutacja na VI edycję studiów odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu IRK. Tutaj można przejść do systemu rekrutacyjnego
 • Osoby które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (na podstawie kolejności zgłoszeń) otrzymają drogą mailową szczegółowe dane potrzebne do wniesienia opłaty za studia.
 • O ostatecznym wpisaniu na listę przyjętych na studia decydować będzie kolejność zgłoszeń i wniesienia opłat.
 • Maksymalna liczba uczestników: 31 osób.

Niezbędne dokumenty

 • Platforma rekrutacyjna IRK poprosi o komplet dokumentów podczas wypełniania wniosku. Prosimy o przygotowanie skanu dyplomu ukończenia studiów wyższych (minimum 1 stopień, w przypadku dokumentu wydanego w kraju innym niż Polska wymagane jest dodatkowo apostille do dyplomu), pozostałe dokumenty zostaną wygenerowane przez system i będą wymagały podpisania.

Opłaty

 • Koszt całości studiów edycja VI 2024/25 : 7800 zł
 • Opłatę można wnieść w całości (7800 zł) lub w podziale na dwie, równe raty (po 3900 zł każda; pierwsza rata płatna na etapie naboru, druga przed rozpoczęciem II semestru).
 • Osoby które zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu naboru (na podstawie kolejności zgłoszeń) otrzymają drogą mailową szczegółowe dane potrzebne do wniesienia opłaty.
 • Istnieje możliwość otrzymania FV za czesne. W tym celu należy przesłać następujący formularz danych do faktury.

HARMONOGRAM I MIEJSCE ZJAZDÓW

 • Studia trwają 2 semestry.
 • Zajęcia rozpoczną się w październiku 2024 r., a kończą we wrześniu 2025 r. (ostatni zjazd planowany jest na czerwiec 2024 r.)
 • Planowo zajęcia na studiach prowadzone będą w trybie hybrydowym. Część zjazdów odbędzie się stacjonarnie, część zaś zdalnie. Na temat moment planowanych są ok. 4-5  zjazdów stacjonarnych, pozostałe odbędą się online. W przypadku sytuacji nieprzewidzianych, np. nawrotu pandemii zajęcia przejdą w całości w tryb zdalny.
 • Zajęcia będą realizowane w soboty i niedziele, zazwyczaj w godzinach 09:00 – 16:00.

ZASADY UKOŃCZENIA STUDIÓW

 • Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich kursów w czasie studiów, wykonanie projektu końcowego oraz obecność na zajęciach (80% z dostępnych godzin).
 • Projekt końcowy (wymagany do ukończenia studiów i uzyskania dyplomu)  wykonywany w grupach, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu badania foresight / analizy trendów w oparciu o wiedzę wyniesioną ze studiów.
 • Absolwenci uzyskają świadectwo poświadczające ukończenie studiów w Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Uzyskany dyplom będzie wydany w języku polskim i angielskim.

WYKŁADOWCY

Ada Florentyna Pawlak

Antropolożka technologii, prawniczka i historyczka sztuki, wykładowczyni akademicka (IEiAK UŁ, Artes Liberales UW, Wydział Zarządzania UŁ, Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie) i speakerka w Digital University w obszarze społecznych kontekstów nowych technologii. Trzykrotna stypendystka Rektora Uniwersytetu Łódzkiego. Wiceprezeska TEFT (Towarzystwo Etyki i Filozofii Techniki), jedna z założycieli Polskiego Stowarzyszenia Transhumanistycznego.

Specjalizuje się w obszarze społecznych implikacji sztucznej inteligencji i transhumanizmu. Prowadzi zajęcia dotyczące antropologii technologii i kultury cyfrowej, technointymności i współpracy człowieka z maszyną.

ADA FLORENTYNA PAWLAK

Justyna Linke

Specjalistka w obszarze rozwoju miast, analizy trendów oraz innowacji społecznych.

Założycielka Pracowni Miejskiej, wyróżnionej w 2018 roku nagrodą Future Generation Foresight Practitioners Community Award przyznawaną przez School of International Futures. Wraz ze swoim zespołem zrealizowała pierwsze w Polsce i Gruzji uspołecznione foresighty miejskie.

Współpracuje z agendami rządowymi, pozarządowymi, korporacjami i organizacjami międzynarodowymi w zakresie strategicznej analizy trendów na rzecz zrównoważonego rozwoju. Koordynatorka City Experiment Fund dla UNDP Istanbul Regional Hub. Promotorka dziedzictwa Juliusa Fromma. Żywo gestykulująca trenerka społeczna.

JUSTYNA LINKE

Monika Borycka

Obserwatorka trendów, analityczka innowacji technologicznych i specjalistka futures studies. Założycielka i CEO marki TrendRadar, pod szyldem której przybliża wiedzę o trendwatchingu i przyszłości. Opiekunka merytoryczna studiów podyplomowych Trendwatching & Futures Studies na AGH, wykładowczyni, mówczyni na konferencjach i wydarzeniach branżowych współautorka podcastu ``Wycinki z przyszłości``.

Współpracuje z firmami i organizacjami w zakresie analizy trendów i innowacji, pomagając im zrozumieć przyszłość i dobrze przygotować się na zmiany. Posiada 13-lat doświadczenia w mediach digitalowych największych ogólnopolskich stacji telewizyjnych (TVN,TVN24,TVP), gdzie zajmowała się m.in. trendwatchingiem oraz wdrażaniem innowacyjnych produktów i usług. Wierzy, że nie ma jednej przyszłości, a trendy są jednym z narzędzi pracy z możliwymi przyszłościami.

MONIKA BORYCKA

Łukasz Afeltowicz

Filozoficznie przeszkolony socjolog, absolwent WH UMK. Profesor uczelni w KSOiAS AGH.

Doktorat uzyskał za pracę z pogranicza filozofii nauki i kognitywistyki, habilitację zaś uzyskał z socjologii. Specjalizuje się w science and technology studies, ale w swoich badaniach „zahacza” również o socjologię ekonomiczną i geografię ekonomiczną. Aktualnie stara się łączyć STS z socjologią (pro)środkowiskową, w szczególności w dziedzinie emisji odpadów i zanieczyszczeń.

Z czasów „filozofowania” pozostała mu fascynacja różnymi metodami i technikami badawczymi oraz projektowymi (rynki predykcyjne, partycypacyjne badania w działaniu, eksperymenty metodologiczne). Napisał kilka książek i kilkanaście artykułów.

ŁUKASZ AFELTOWICZ

Katarzyna Janota

Projektantka interakcji i strateżka z ponad 10-letnim doświadczeniem w projektowaniu

W ciągu ostatnich kilku lat uczestniczyłam w ponad 30 projektach dla organizacji różnych skali. Od pracy z start-upami, czasami w modelu in-house (np. Wingu, Traxens, Brainly, Phrase) poprzez wspieranie dużych organizacji (np. ING, Boehringer-Ingelheim, ABB) po planowanie i koordynację sprintów projektowych oraz wspieranie różnych projektów (m.in. Purpose, SWPS, Forte Digital, nestproject.eu). Aktualnie pracuję w zespole rozwijającym aplikację edukacyjną TUSER.

Uczę projektowania na AGH, WSE i SWPS. Współprowadzę Pracownię Projektowania i Badań Interakcji na ASP w Katowicach. Jestem co-founderką inicjatywy grupa.robocza.org, w ramach której zgłębiam żywe dla siebie tematy - teorię projektowania, life-centered design, cyfrową ekologię i projektowanie spekulatywne. Należę do społeczności Minimum Viable Utopia (mvu.pl). Regularnie opowiadam o projektowaniu na wydarzeniach branżowych, ostatnio m.in. na Open Eyes Economy Summit, Gdynia Design Days czy WUD Silesia.

KATARZYNA JANOTA

Aleksandra Chołody-Trapp

Head of Culture and Trends w infuture institute. W instytucie odpowiedzialna m.in. za
zarządzanie procesem pozyskiwania danych, analizę, wnioskowanie oraz warstwę
merytoryczną prowadzonych projektów.

Wielbicielka trendu lifelong learning. Absolwentka psychologii biznesu na Uniwersytecie
SWPS, a także Uniwersytetu Gdańskiego (filologii polskiej na specjalizacji dziennikarskiej i
pedagogicznej) i studiów z zakresu Reklamy i Marketingu.
Jest współautorką kilkunastu raportów m.in. „Praca. Scenariusze przyszłości”, „Wędrowcy.
Raport o współczesnych nomadach”, „Pracownik przyszłości”, „Living Buildings. Przyszłość
biurowców do 2050 r.” czy książki ``Far Future. Historia jutra”.

Jej zainteresowania skupiają się głównie wokół procesów kierujących ludzkimi
zachowaniami i analizy zjawisk społecznych i trendów, szczególnie tych kształtujących
przyszłą rzeczywistość.

ALEKSANDRA CHOŁODY - TRAPP

Artur Modliński

ARTUR MODLIŃSKI

Łukasz Wilczyński

Prezes Planet Partners i Europejskiej Fundacji Kosmicznej. Od 20 lat upowszechnia wiedzę o sektorze kosmicznym. Autor książki i artykułów o historii eksploracji kosmosu. Prelegent konferencji m.in. TEDx czy IAC. Ekspert ds. sektora kosmicznego w czołowych mediach. Wykładowca Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Pomysłodawca i organizator największego eventu kosmicznego w Europie, European Rover Challenge. Laureat nagrody Tiuterra Crystal wręczanej osobistościom sektora kosmicznego (obok m.in. Elona Muska i b. szefa NASA Charlesa Boldena).

W Planet Partners doradza w dziedzinie komunikacji wizerunkowej firmom z innowacyjnych sektorów gospodarki, w tym czołowym podmiotom polskiego sektora kosmicznego. Współautor wielu strategii i nagradzanych kampanii komunikacyjnych.

Prowadzi na YouTube kanały Space Talks i Kosmiczne Rozmowy.

ŁUKASZ WILCZYŃSKI

Joanna Kurkowska

Joanna frota Kurkowska pracuje jako Insights & Trade Strategist w G2A.com, gdzie zajmuje się strategicznymi researchami związanymi z technologią, rynkami, produktami cyfrowymi, cyfrową rozrywką oraz web3. Wcześniej współpracowała m.in. z Outlier Ventures, akceleratorem specjalizującym się we wspieraniu projektów opartych o rozwiązania zdecentralizowanego internetu. Jej specjalizacja to rynek gier oraz cyfrowej rozrywki ze szczególnym uwzględnieniem aktywów cyfrowych. Jej obecne poszukiwania skupiają się na tzw. kulturze modułowej (composable culture), czyli połączenia GenAI, web3 z branżami takimi jak gaming. Ponadto doradza startupom z segmentu rozrywkowego, publikuje eseje i newsletter oraz współprowadzi “Wycinki z Przyszłości”, podcast skupiający się na futuryzmie, biznesach technologicznych, omawianiu badań czy komentowaniu wydarzeń branżowych.
JOANNA KURKOWSKA
Tomasz Szlendak

Tomasz Szlendak

Profesor zwyczajny, dyrektor Instytutu Socjologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bada przemiany obyczajów, praktyki kulturalne, relacje między pokoleniami i między płciami.
Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej i tygodnika „Polityka”. Jest przewodniczącym Rady Naukowej Biblioteki Elbląskiej i wiceprzewodniczącym Komitetu Socjologii PAN.
Był członkiem Komitetu Polityki Naukowej przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego i członkiem Zespołu ds. Polityki Rodzinnej Prezydenta RP. Odznaczony srebrnym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz honorowym medalem „Thorunium” nadanym przez Prezydenta Torunia w uznaniu zasług dla miasta.
Pięć lat przepracował w czasopiśmie „Elle”, napisał kilkanaście książek (w tym kryminał).
TOMASZ SZLENDAK

Michał Mazur

Fotograf trendów i wystaw designu. Od 2013 r. uczestniczy w festiwalach i targach
designu odbywających się w różnych miejscach świata*.

Kiedyś pisał o trendach i opowiadał o nich podczas wystąpień publicznych – m.in. był redaktorem prowadzącym magazynu “FUTU Paper” i moderatorem międzynarodowej
konferencji Design Forum – ale to język fotografii okazał się prawdziwą miłością
jego zawodowego życia. Tworzy pod pseudonimem Trend Nomad. Przykłady jego
fotograficznej działalności można zobaczyć na stronie Trendnomad.com.

Z wyksztacenia ekonomista, historyk i krytyk designu, obserwator trendów i
fotograf. Członek Rady Ekspertów plebiscytu must have organizowanego w ramach
Łódź Design Festival oraz juror w mediolańskim konkursie Isola Design Awards.

* Tokyo Design Week, Business of Design Week w Hongkongu, Singapore Design
Week, Dubai Design Week, Helsinki Design Week, Warsaw Home, Łódź Design
Festival, Gdynia Design Days, Stockholm Design Week, Budapest Design Week,
IFA w Berlinie, Ars Electronica w Linz, Architecture Biennale w Wenecji, Salone del
Mobile.Milano, Milano Design Week, imm cologne, Dutch Design Week w
Eindhoven, Biennale Interieur w Kortrijk, Paris Design Week, Mobile World
Congress w Barcelonie, Barcelona Design Week, London Design Festival,
Birmingham Design Festival, Web Summit w Lizbonie, DesignMarch w Reykjaviku,
NYCxDESIGN w Nowym Jorku, CES w Las Vegas i San Francisco Design Week.

MICHAŁ MAZUR

Martyna Burgaud

Od 2012 roku pracuję dla dużej marki odzieżowej.
Planuję kolekcje w oparciu o analizę trendów i potrzeby klientów. Współpracuję z projektantami, kupcami, technologami oraz grafikami.
Chcę dzielić się tym co wiem i tym co mnie inspiruje.
MARTYNA BURGAUD

Marcin Kędzierski

Dr nauk ekonomicznych, adiunkt w Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, związany z tamtejszym Centrum Polityk Publicznych; były prezes Klubu Jagiellonskiego, współzałożyciel i wieloletni dyrektor programowy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, gdzie koordynował m.in. ewaluację ex ante Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
MARCIN KĘDZIERSKI

Anna Sacio-Szymańska

Od 2019 r. związana jest z 4CF The Futures Literacy Company, gdzie piastuje stanowisko prokurentki. Dr Sacio-Szymańska posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania innowacjami, foresightu oraz kreowania warunków naukowo-badawczej współpracy międzynarodowej na styku nauka-biznes; które zdobyła w trakcie 15-letniej pracy naukowej w ITeE – PIB, od 2019 roku części Sieci Badawczej Łukasiewicz. Jest także wiceprezeską Foresight Europe Network, członkinią The Millennium Project oraz Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością.

Kierowała i współuczestniczyła w wielu europejskich i krajowych projektach badawczo-rozwojowych w takich obszarach jak: foresight technologiczny, budowanie kompetencji foresightowych, analiza konkurencyjności i innowacyjności gospodarek, Przemysł 4.0 i zrównoważony rozwój. Realizowała m.in. projekty z zakresu sprawiedliwej transformacji w Krajach Europy Środkowej oraz przyszłości biometrii w UE współpracując z Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii Climate-KIC oraz Europejską Agencją Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Publikuje na temat uwarunkowań i rezultatów wdrażania foresightu w sektorze publicznym i biznesie w Springer Nature, European Journal of Futures Research, Procedia Engineering, Engineering Management in Production and Services oraz Foresight and STI Governance. Jest ekspertem oceniającym wnioski w Programach Ramowych UE: Horyzont 2020 „Nauka dla Społeczeństwa”, Horyzont Europa.

ANNA SACIO-SZYMAŃSKA

Bartosz Frąckowiak

Jest konsultantem ds. foresightu w 4CF i członkiem zarządu Fundacji Biennale Warszawa. Odpowiada za projektowanie i realizację analiz foresightowych dla głównych klientów 4CF. Bada procesy projektowania zrównoważonych i etycznych technologii, relacje pomiędzy technologiami i przestrzenią oraz potencjał metod etnograficznych w badaniu przyszłości. Prowadził firmę szkoleniowo-badawczą Strategic Dreamers, która zajmowała się strategicznym projektowaniem przyszłości, tworzyła wizje, prototypy i scenariusze możliwych przyszłości, a także realizowała szkolenia. Współtwórca Biennale Warszawa, transdyscyplinarnej instytucji działającej na przecięciu sztuki, działalności badawczej i aktywizmu społecznego. Od 2017 do 2022 roku pracował w niej jako zastępca dyrektora odpowiedzialny za współpracę międzynarodową, komunikację i program badawczo-dyskursywny, a także kurator specjalizujący się w sztuce podejmującej tematykę globalną i powstającej na przecięciu z nowymi technologiami. Jako trener kompetencji miękkich pracował dla klientów ze wszystkich sektorów, prowadząc warsztaty m.in. z zarządzania zmianą, rozwijania talentów i mocnych stron oraz projektowania innowacji. Na SWPS prowadzi zajęcia dotyczące społeczno-kulturowych aspektów technologii oraz produkcji projektów artystyczno-kulturalnych.
BARTOSZ FRĄCKOWIAK

Jacek Gądecki

Pracownik Wydziału Humanistycznego AGH, kierownik Katedry Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej. Socjolog i antropolog społeczno-kultury, zajmuje się socjologią i antropologią miasta i architektury, oraz życia codziennego. Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na życiu telepracowników i ich rodzin oraz konstruowaniu innowacyjnych środowisk pracy. Realizuje badania z zakresu antropologii projektowania, socjologii i antropologii miasta.
JACEK GĄDECKI

Edyta Sadowska

Doktorka nauk społecznych, futurolożka, wykładowczyni akademicka, innowatorka. W swojej pracy naukowej i popularyzatorskiej skupia się na przyszłości jako narzędziu do kształtowania teraźniejszości, redefinicjach pozwalających właściwie opisać otaczającą nas rzeczywistość oraz interdyscyplinarności warunkującej dialog. Łączenie kropek, poszerzanie horyzontu oraz full spectrum thinking są dla niej fundamentem rozumienia świata. Laureatka programu Jutronauci (Gazeta Wyborcza & Kulczyk Investment), autorka warsztatów z future literacy, artykułów popularnonaukowych i naukowych, menagerka projektów międzynarodowych.
EDYTA SADOWSKA

Agata Stasik

Ekspertka w dziedzinie społecznego zarządzania ryzykiem i w studiach nad nauką i technologią, adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, doktor socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi badania w obszarze technologii energetycznych. Publikowała między innymi w Journal of Risk Research i Energy Research&Social
Science. Laureatka konkursu Monografie FNP. Współtwórczyni programu doktoranckiego Mangement in New Technologies oraz licencjackiego Management and AI in Digital Society na Akademii Leona Koźmińskiego.
AGATA STASIK

Wojciech Przybylski

Socjolog, posiada 12 lat doświadczenia w zakresie planowania, ewaluacji i implementacji polityk publicznych, szczególnie w obszarach rozwoju regionalnego oraz innowacji. Od 2012 roku odpowiedzialny za projekty oraz rozwój w Krakowskim Parku Technologicznym, od 2016 prezes zarządu KPT. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiował też przez rok na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, gdzie równolegle brał udział w programie interdyscyplinarnych studiów europejskich finansowanym przez German National Academic Foundation i Hertie Foundation. Po studiach pracował w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, ucząc socjologii, prowadząc badania oraz koordynując Dział Współpracy Międzynarodowej. W 2011 i 2012 roku był doradcą Ministra Sprawiedliwości w obszarze deregulacji oraz Marszałka Województwa Małopolskiego w zakresie polityki regionalnej. Współautor wielu ekspertyz i raportów badawczych, w zakresie edukacji, rozwoju regionalnego oraz polityki innowacji.
WOJCIECH PRZYBYLSKI

Radosław Tyrała

Adiunkt w Katedrze Socjologii Ogólnej i Antropologii Społecznej na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Studia magisterskie – z socjologii i z filozofii (w ramach MISH) – ukończył na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracę doktorską obronił w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Poza socjologią religii i socjologią nie-religii jego zainteresowania naukowe koncentrują się na socjologii wiedzy, socjologii medycyny, socjologii środowiska i socjologii ruchów społecznych. Prowadził badania na temat polskich niewierzących. Autor artykułów naukowych oraz trzech książek autorskich: O jeden takson za dużo. Rasa jako kategoria społecznie problematyczna (Oficyna Naukowa, Warszawa, 2005) oraz Dwa bieguny ewolucjonizmu. Nauka i religia w poznawczym wyścigu zbrojeń (Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2007), Bez Boga na co dzień. Socjologia ateizmu i niewiary (Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków, 2014). Za tę ostatnią otrzymał Nagrodę im. Stanisława Ossowskiego. Od 2016 roku pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa Socjologicznego.
RADOSŁAW TYRAŁA

Justyna Turek

Sustainable Design Consultant

Dyrektorka Design Research w Next Agents (SE) oraz współzałożycielka Change Pilots (PL), firmy konsultingowej zajmującej się zarządzaniem procesem innowacji, wyróżnionej jako „Dostawca Pozytywnej Zmiany w Biznesie” w raporcie Startupy Pozytywnego Wpływu 2021. Badaczka, projektantka, facilitatorka procesów i konsultantka do sp. zrównoważonego projektowania. Od ponad 10 lat zajmuje się konceptualizacją, projektowaniem i testowaniem produktów/usług prawdziwie zrównoważonych i potrzebnych na Polskim i Europejskim rynku.

Justyna tworzy procesy, doświadczenia oraz systemy pozwalające brandom, organizacjom i wydarzeniom spójnie komunikować wartość oferowaną swoim użytkownikom w poszanowaniu środowiska. Swoje doświadczenie zdobyła pracując w studiach projektowych, centrach i ośrodkach designu w Sztokholmie, Paryżu, Helsinkach, Nowym Jorku i Łodzi. W ciągu roku kilkakrotnie podróżuje po całym świecie w celu zbierania inspiracji i wiedzy o zmieniających się społeczeństwach i kulturach. Często występuje w roli mentorki w programach międzynarodowych – dla młodzieży, młodych przedsiębiorców, społeczności, start-upów oraz MŚP.

Mentorka w programie Design Mentorship. CEO Holis, organizacji non-profit która pracuje nad innowacjami społecznymi. Członkini Operations Committee w Boards Impact Forum, Nodryckim rozdziale World Economy Forum's Climate Governance Initiative. Wykłada gościnnie m.in. na Hyper Island Stockholm (SE). Współtwórczyni DtB Sustainability Summit, konferencji poświęconej wartości biznesowej zrównoważonego projektowania, odbywającej się corocznie w Gdyni.

JUSTYNA TUREK

Agata Bisping

Smart Generalist w Greenhat Innovation - firmie strategiczno-projektowej, specjalizującej się w strategii, usługach i procesach innowacji.

Projektantka usług, doświadczeń i procesów, wykorzystująca umiejętność łączenia pozornie sprzecznych elementów w spójne scenariusze działań. Wykorzystuje przyszłość i myślenie spekulatywne jako narzędzia do tworzenia realnych rozwiązań biznesowych. Przez 15 lat budowała doświadczenie jako projektantka i producentka wydarzeń kulturalnych współtworząc wytwórnię Outside Music, Festiwal Off Camera, Krakowski Festiwal Filmowy, konferencje Element Talks i Element Urban Talks. Prowadząca podcasty i webinary w Strefie Designu Uniwersytetu SWPS oraz autorskiego projektu Greenhat i 360Inspiration – FutureS Thinking Podcast i Jest.Tylko.Teraz, w których rozmawia z gośćmi z całego świata o tym, jak projektować przyszłość. Redaktor prowadząca najnowszej książki Zuzanny Skalskiej i Rafała Kołodzieja PROTOTYPING 2040 – The FutureS Thinking Book. Absolwentka Filologii Angielskiej, kierunek Komunikacja w Biznesie oraz studiów podyplomowych „Projektowanie Przyszłości” na Uniwersytecie SWPS.

AGATA BISPING

Marcin Maciejewski

Future(s) Strategist, prowadzi strategiczne projekty badawczo-rozwojowe dla produktów i usług przyszłości. W swojej pracy wykorzystuje badania (design research) oraz trendy, siły i czynniki zmian (mega, makro, mikro) w celu identyfikowania szans i materializacji dalekosiężnych innowacji.

Stawia na uczenie kinestetyczne. Dotknąć, aby lepiej zrozumieć. Podnieść, aby poczuć. Zbudować, aby pojąć. Narysować, żeby doświadczyć. Jest fascynatem zmian na świecie przez pryzmat ludzkiej natury: zachowań, nastrojów, myśli, emocji oraz wyobraźni. Pracował jako Foresight Leader w Inkubatorze Technologicznym Deutsche Telekom i jest wykładowcą uczelni: SWPS Warszawa, AGH Kraków i Uniwersytet WSB Merito Gdańsk. Od lat związany z dziedzinami przemysłu kreatywnego.

MARCIN MACIEJEWSKI

Marcin Popkiewicz

analityk megatrendów, ekspert i dziennikarz zajmujący się powiązaniami w obszarach
gospodarka-energia-zasoby-środowisko. Autor bestsellerów „Świat na rozdrożu”, „Rewolucja energetyczna. Ale po co?” i „Nauka o klimacie”. Redaktor naczelny portali naukaoklimacie.pl i ziemianarozdrozu.pl. Laureat głównej nagrody „Dziennikarze dla klimatu 2015”, „Economicus 2016” za najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną oraz „Promotor Energetyki Odnawialnej 2016”. Wraz z zespołem redakcji „Nauka o klimacie” laureat przyznawanej przez MNiSW oraz PAP nagrody „Popularyzator Nauki 2017”. Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie technologii transformacji energetycznej.
MARCIN POPKIEWICZ

Henryk Stawicki

Sustainability-led Innovation Management Consultant

Dyrektor ds. Innowacji w zakresie zrównoważonego rozwoju w Next Agents (SE) oraz współzałożyciel Change Pilots, firmy konsultingowej zajmującej się zarządzaniem procesem innowacji, wyróżnionej jako „Dostawca Pozytywnej Zmiany w Biznesie” w raporcie Startupy Pozytywnego Wpływu 2021.

Korzystając z 20-letniego doświadczenia pracy w Nowym Jorku, Łodzi, Sztokholmie i Londynie pomaga organizacjom w tworzeniu strategii produktów i usług w oparciu o zrównoważony rozwój oraz wytyczne ISO z zakresu zarządzania innowacjami.

Henryk jest współtwórcą i Doradcą Programowym DtB Sustainability Summit, konferencji poświęconej wartości biznesowej zrównoważonego projektowania, odbywającej się corocznie w Gdyni. Jest członkiem think tanku circulardesign.pl, mentorem w programie Design Mentorship oraz wykładowcą m.in. na Hyper Island Stockholm (SE) i School of Form (PL). Posiada tytuł magistra w zakresie projektowania strategicznego i zarządzania z Parsons School of Design w Nowym Jorku oraz tytuł magistra w zakresie zarządzania i marketingu z Uniwersytetu Łódzkiego. Jest także nauczycielem jogi i biegaczem długodystansowym.

HENRYK STAWICKI

Paweł Badura

Połączenie informatyka kwantowego i socjologa reklamy. Współtwórca agencji reklamowej Komart, w której odpowiada za rozwiązania internetowe i kreowanie marki. Partner w marce Earborne media, która tworzy narracyjne podcasty dla firm.
Z mniejszą lub większą intensywnością prowadzi szkolenia, kursy i zajęcia akademickie. Śledzi trendy globalnego marketingu tak, aby jego rozwiązania podczas wdrożeń były możliwie najbardziej innowacyjne oraz przede wszystkim spełniały założone cele.

Offline tylko kiedy śpi. Wielbiciel gier wideo

PAWEŁ BADURA

Jowita Guja

Kulturoznawczyni i filozofka, badaczka kulturowych trendów w technologii, wyobraźni futurystycznej i mody.
Pracuje na Wydziale Humanistycznym AGH, gdzie kieruje Katedrą Technologii Informacyjnych i Mediów oraz Laboratorium Badań Rzeczywistości Wirtualnej EduVRLab.

W wolnych chwilach publikuje relacje z modowych wystaw, reportaże i artykuły popularnonaukowe („Polityka”, „Gazeta Wyborcza”) oraz projektuje aplikacje VR.

JOWITA GUJA

Organizator

Partnerzy

Patroni Medialni

KONTAKT

TRENDWATCHING & FUTURE STUDIES – STUDIA PODYPLOMOWE
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica

Wydział Humanistyczny
ul. Czarnowiejska 36, bud. C-7, 30-054 Kraków

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych:
dr Radosław Tyrała
e-mail: rtyrala@agh.edu.pl

Opieka merytoryczna (pytania o program i założenia studiów)
Monika Borycka
tel. 503 970 032
e-mail: monika.borycka@gmail.com

Opieka administracyjna (pytania o formalności i proces rekrutacyjny)
Paulina Walotek
tel. 12 617 43 57
e-mail: pwalotek@agh.edu.pl