Wykładowcy

Magdalena Igras-Cybulska

By Październik 4, 2018 No Comments

Inżynier biomedyczny, pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Humanistycznego AGH. Zajmuje się przetwarzaniem sygnałów, prezentacją i wizualizacją danych, UX, interfejsami multimodalnymi. Prowadzi zarówno badania podstawowe, jak i B+R.  Doktorat w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna, dotyczący m. in. automatycznego rozpoznawania emocji w mowie. Współzałożycielka i opiekun merytoryczny Pracowni VR przy WH AGH.